Country report Belgium 2018

Report krajiny

 • Belgicko
 • Poľnohospodárstvo,
 • Automotive / Doprava,
 • Chemikálie / Farmácia,
 • Stavebníctvo,
 • Tovary dlhodobej spotreby,
 • Elektronika / ICT,
 • Finančné služby,
 • Gastro,
 • Stroje / strojárstvo,
 • Hutníctvo,
 • Papier,
 • Služby,
 • Oceliarstvo,
 • Textil

15 máj 2018

In 2018 the number of Belgian business insolvencies will still be higher than the levels seen before the start of the global credit crisis in 2008.

Belgium tradeBelgium key figuresBelgium industries

The insolvency environment

High level of corporate insolvencies despite forecast decrease in 2018

Belgian corporate insolvencies are expected to decrease by 2% year-on-year in 2018 after an increase of 8.7% in 2017. With about 9,750 cases forecast this year, the number of insolvencies will still be higher than the levels seen before the start of the global credit crisis in 2008 (about 7,700 cases in 2007).

Belgium insolvencies

 

Economic situation

Domestic demand drives growth

The Belgian economy grew 1.7% in 2017, as domestic demand was supported by increased business investment and higher household consumption, fuelled by increasing employment and wage growth.

Inflation has increased to more than 2% in 2017, partly due to higher indirect taxes.

In 2018 GDP is expected to increase again by 1.7%, still driven by domestic demand. Export growth is expected to slow down somewhat; competitive gains subside due to higher wages.

Despite annual decreases, public debt remains high at more than 100% of GDP, one of the highest in the European Union in terms of the government debt-to-GDP ratio. Further fiscal consolidation seems to be necessary in the medium term.

 

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.