Country report Belgium 2019

Report krajiny

  • Belgicko
  • Všeobecný hospodársky

28 máj 2019

In 2019 the number of Belgian business insolvencies will still be higher than the levels seen before the start of the global credit crisis in 2008.

 

belgiumbelgiumblegium

High level of corporate insolvencies remains

Belgian corporate insolvencies are expected to increase slightly in 2019 after a modest 1% decrease in 2018. With about 10,075 cases forecast this year, the number of insolvencies will still be higher than the levels seen before the start of the global credit crisis in 2008 (about 7,700 cases in 2007).

 

belgium

 

Domestic demand drives growth

Belgian economic growth slowed in 2018, and is expected to remain below 1.5% in 2019 and 2020. Besides domestic demand, public investment will contribute to economic activity with the launch of some major public investment projects.

The UK is an important main export market for Belgium, especially for industries like transport equipment, textiles, and chemicals, which could be negatively affected by the UK leaving the EU.

The fiscal deficits should increase again in 2019 and 2020 while central government debt remains high at about 100% of GDP, one of the highest in the European Union in terms of the government debt-to-GDP ratio. More fiscal consolidation seems to be necessary in the medium term.

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.