Country report Denmark 2019

Report krajiny

  • Dánsko
  • Všeobecný hospodársky

28 máj 2019

The Danish economy has regained some of its international competitiveness due to structural reforms that addressed the issue of high labour costs.

 

denmark

denmark

Insolvencies expected to level off in 2019

Danish business insolvencies increased sharply in 2015 and 2016 due to the introduction of a new form of company in official statistics and the clearing of a backlog of insolvencies by the national statistics office. It is expected that business failures will just level off this year after a 7% increase recorded in 2018.

denmark

Robust domestic demand sustains growth

The Danish economy is expected to grow about 2% in 2019, driven by robust domestic demand, while exports remain susceptible to weaker external demand.

Private consumption is sustained by historically low interest rates, rising disposable incomes due to a tight labour market and low inflation. Both government consumption and industrial production are expected to pick up in 2019.

The Danish economy has regained some of its international competitiveness due to structural reforms that addressed the issue of high labour costs. However, Danish exports could be affected by lower Eurozone demand, especially from Germany. Additionally, Brexit could have a negative impact on exports, as the United Kingdom is Denmark’s third largest export market.

Public finances are healthy, with small budget surpluses expected in 2019 and 2020. This provides room for fiscal stimulus if required.

 

 

 

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.