Country report Germany 2018

Report krajiny

 • Nemecko
 • Poľnohospodárstvo,
 • Automotive / Doprava,
 • Chemikálie / Farmácia,
 • Stavebníctvo,
 • Tovary dlhodobej spotreby,
 • Elektronika / ICT,
 • Finančné služby,
 • Gastro,
 • Stroje / strojárstvo,
 • Hutníctvo,
 • Papier,
 • Služby,
 • Oceliarstvo,
 • Textil

15 máj 2018

Economic expansion remains broad-based, driven by private consumption and business investments, while export growth is sustained by the eurozone demand.

Germany tradeGermany key figures

 

Germany sectors

 

The insolvency environment

Fewer insolvencies, but increased outstanding claims in 2017

Germany’s consistent economic performance since 2010 has resulted in another decrease in business failures. In 2017 business failures decreased by 6.6%, to about 20,000 cases. At the same time, creditors´ outstanding claims increased to EUR 29.7 billion in 2017 from EUR 27.4 billion in 2016, as more larger and economically relevant businesses failed in 2017.

Germany insolvencies

 

Economic situation

The economic expansion continues to remain broad-based

The German economy remains resilient, with a solid growth rate of 2.4% forecast for 2018. The economic expansion remains broad-based, driven by private consumption and business investments, while export growth is sustained by the eurozone demand.

Both consumer and business sentiment are high, while credit growth remains solid. However, the appreciation of the euro is slowly turning into a headwind for export growth to destinations outside of the eurozone.

The uncertainty over the outcome of the Brexit negotiations casts a shadow, as the United Kingdom is Germany´s third largest export market. Any disruptions of global trade caused by protectionist measures (e.g. triggered by US economic policy shifts) would also pose a downside risk for the German economy.

The federal government has achieved slight budget surpluses since 2015, largely due to higher tax revenues and lower government transfer payments for unemployment. In 2018 and 2019 the budget surplus is expected to be maintained.

 

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.