Country report Germany 2019

Report krajiny

  • Nemecko
  • Všeobecný hospodársky

28 máj 2019

After several years of annual decreases, German business insolvencies are expected to increase again in 2019 as the economic expansion slows down.

 

germanygermanygermany

Insolvencies expected to increase after nine years of annual decreases

Germany’s consistent economic performance since 2010 resulted in annual decreases in business failures. In 2018 business failures decreased again, by 3.9%, to about 19,300 cases. However, a 2% rise is expected in 2019 as Germany´s GDP growth is forecast to slow down.

 

germany

The economic expansion slows down

Economic expansion should slow down in 2019 as external demand is decreasing while global trade uncertainty has increased, having a dampening effect on export growth, manufacturing orders and industrial production.

That said, domestic demand continues to sustain GDP growth. Investments continue to expand, while decreasing unemployment and rising wages support private consumption growth. Despite a slowdown, growth in the manufacturing, construction and services sectors remains robust.

A rebound is expected in 2020, but a marked slowdown in world trade and the potential imposition of US import tariffs on cars and car parts pose a downside risk for the German economy.

The federal government has achieved slight budget surpluses since 2015, largely due to higher tax revenues and lower government transfer payments for unemployment. In 2019 and in 2020 the budget surplus is expected to be maintained.

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.