Country report Switzerland 2018

Report krajiny

 • Švajčiarsko
 • Poľnohospodárstvo,
 • Automotive / Doprava,
 • Chemikálie / Farmácia,
 • Stavebníctvo,
 • Tovary dlhodobej spotreby,
 • Elektronika / ICT,
 • Finančné služby,
 • Gastro,
 • Stroje / strojárstvo,
 • Hutníctvo,
 • Papier,
 • Služby,
 • Oceliarstvo,
 • Textil

15 máj 2018

With the rebound of economic growth, business failures are expected to decrease year-on-year in 2018, but nevertheless to remain on an elevated level.

CH tradeCH key figuresCH sectors

The insolvency environment

Corporate insolvencies expected to decrease, but to remain high

Since 2015 Swiss business insolvencies have recorded annual increases due to a more difficult economic environment. With the rebound of GDP growth, business failures are expected to decrease 6% in 2018, but to remain high at about 6,285 cases

CH insolvenceis

Economic situation

Growth expected to pick up in 2018 and 2019

After a rather modest economic performance in 2017, Swiss GDP growth is expected to pick up in 2018 due to increased domestic demand and a rebound in exports.

Negative interest rates (the Central Bank has kept the benchmark interest rate at -0.75% since 2015) support private consumption and investment growth. Inflation is expected to remain below 1% in 2018.

After a contraction in 2017, exports (which account for 70% of GDP), are expected to increase 2% year-on-year in 2018 and 2019, helped by a surge in eurozone demand and a depreciation of the Swiss franc against the euro. The Central Bank has repeatedly stated its intention to intervene in the foreign exchange market to ease pressure on the Swiss franc.

 

 

 

 

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.