Country report Switzerland 2019

Report krajiny

  • Švajčiarsko
  • Všeobecný hospodársky

28 máj 2019

Swiss economic growth is expected to slow down in 2019, as external demand from the Eurozone and the US has weakened and investment growth decreases.

 

swi

Corporate insolvencies expected increase again in 2019

Since 2015 Swiss business insolvencies have recorded annual increases due to a more difficult economic environment. In 2019, another 5% rise in business failures, to about 7,220 cases, is forecast.

 

swi

Growth expected to decrease in 2019

After robust economic performance in 2018 with buoyant manufacturing exports, Swiss GDP growth is expected to decrease to about 1% in 2019. The slowdown is mainly due to weaker external demand (especially from the Eurozone and the US) and lower investment growth (due to a less buoyant business sentiment).

Negative interest rates (the Central Bank has kept the benchmark interest rate at -0.75% since 2015) have helped to contain currency appreciation and have supported private consumption, which is expected to grow at a higher level in 2019 than in 2018. Inflation is expected to remain below 1% in 2018.

Negotiations with the EU in order to establish a new institutional framework agreement are currently ongoing. A failure to conclude such an agreement would most probably hamper the economic exchange with the EU.

 

 

 

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.