Debt Collections Handbook Argentina 2020

Príručka vymáhania pohľadávok

 • Argentína
 • Poľnohospodárstvo,
 • Automotive / Doprava,
 • Chemikálie / Farmácia,
 • Stavebníctvo,
 • Tovary dlhodobej spotreby,
 • Elektronika / ICT,
 • Finančné služby,
 • Gastro,
 • Všeobecný hospodársky,
 • Stroje / strojárstvo,
 • Hutníctvo,
 • Papier,
 • Služby,
 • Oceliarstvo,
 • Textil

13 okt 2020

Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations and procedures for debt collections in Argentina.

Amicable collections

General information

 

 

 

Handbook Report Page - Amicable Phase

 

 

 

Atradius Collections provides debt collection services with extensive local expertise in order to meet clients’ needs. We contact debtors verbally and in writing with a proactive and objective approach, aiming to maintain the relationships between our clients and their debtors at all times.

Local agents

We work with a range of selected partners to supplement our local knowledge and expertise. They complement our global presence and help us meet our clients’ needs wherever they are located in the world. Our local partners are based in Buenos Aires city. If necessary, we can visit debtors at their own local addresses; however, the travel costs must be covered by the client.

Interest

Usually during the amicable phase, debtors are charged with a rate not exceeding 1% per month. Meanwhile, in order to have the interest paid, the client is obliged to provide an official document such as a debit note.

Debt collection costs

During the amicable phase, this is a matter of negotiation. However, the collection costs cannot be added to a case unless a signed contractual agreement exists between the debtor and the client. From a cultural point of view, Argentinian debtors are not used to paying debt collection costs.

The Debt Collections Handbook presents a snapshot of Argentina's economic situation and it covers the following topics:

 • Legal procedures
 • Interest and costs in the legal phase
 • Insolvency proceedings
 • Time frame and outcome

To read more about steps and procedures undertaken in debt collections in Argentina and other countries:

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.