Asia: Covid scars and political rivalry

Ekonomický výskum

 • Čína,
 • India,
 • Indonézia,
 • Japonsko,
 • Malajzia,
 • Filipíny,
 • Južná Kórea,
 • Thajsko,
 • Vietnam
 • Všeobecný hospodársky

11 okt 2021

Asian trade is at a crossroads in the wake of the Covid-19 pandemic and with the US-China trade war ongoing.

Key points:

 • Record numbers of new Covid-19 cases slow the economic recovery in Asia, but only temporarily and mainly in countries with a low percentage of the population that is fully vaccinated.China and Vietnam show highest growth in Asia since the outbreak of Covid-19. India’s economy, despite high growth rates, is likely to experience a setback. Economic activity in Thailand and the Philippines will not reach pre-pandemic levels before 2022.

 • Rising exports are contributing to the recovery in most countries, with Vietnam and China taking advantage of a global boom in demand for computers and electronics.

 • Vietnam will also benefit from the ongoing US-China trade war, with a strong recovery in FDI inflows. The trade war has not resulted in a significant decoupling of the US and Chinese economies.

 • The direct impact of supply chain distortions will disappear, but the pandemic will leave scars with long-term implications for growth and international trade. India and the Philippines will suffer economic scarring the most, while Vietnam and Taiwan probably feel it the least. Differences in the containment of the Covid-19 outbreak and the level of fiscal support are the main explanatory factors.

 • Companies will rethink and redesign their supply chains because of the disruptions that have led to shortages of essential commodities around the world and increased costs. For governments this is, together with the trade war, a reason to place more emphasis on self-reliance in crucial sectors such as high-tech and pharmaceuticals.

 • Free trade agreements offer some counterbalance to these developments. Like trade policy in general, however, they are increasingly tools of geopolitical aspirations and less inspired by the pursuit of economic cooperation.

Bert Burger, senior economist
bert.burger@atradius.com
+31 20 553 2872

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..