Global Economic Outlook - June 2020

Ekonomický výskum

 • Alžírsko,
 • Angola,
 • Argentína,
 • Austrália,
 • Rakúsko,
 • Bangladéš,
 • Belgicko,
 • Brazília,
 • Bulgaria,
 • Kanada,
 • Čile,
 • Čína,
 • Kolumbia,
 • Costa Rica,
 • Chorvátsko,
 • Cyprus,
 • Česká republika,
 • Dánsko,
 • Egypt,
 • Estónsko,
 • Fínsko,
 • Francúzsko,
 • Nemecko,
 • Grécko,
 • Hongkong,
 • Maďarsko,
 • Island,
 • India,
 • Indonézia,
 • Irán,
 • Írsko,
 • Taliansko,
 • Japonsko,
 • Jordán,
 • Keňa,
 • Kuvajt,
 • Lotyšsko,
 • Litva,
 • Luxembursko,
 • Malajzia,
 • Mexiko,
 • Maroko,
 • Holandsko,
 • Nový Zéland,
 • Nórsko,
 • Panama,
 • Peru,
 • Filipíny,
 • Poľsko,
 • Portugalsko,
 • Rumunsko,
 • Rusko,
 • Saudská Arábia,
 • Singapur,
 • Slovensko,
 • Slovensko,
 • Južná Afrika,
 • Južná Kórea,
 • Španielsko,
 • Švédsko,
 • Švajčiarsko,
 • Taiwan,
 • Tanzania,
 • Thajsko,
 • Tunisko,
 • Turecko,
 • Spojené Arabské Emiráty,
 • USA,
 • Spojené Kráľovstvo,
 • Vietnam
 • Všeobecný hospodársky

25 jún 2020

The rapid spread of Covid-19 across the globe is taking a heavy economic toll on both advanced and emerging economies. Lockdowns reduce consumption opportunities and create supply-side shocks.

The recession the global economy is facing in 2020, is deeper than what occurred during the 2008/2009 financial crisis. As such, the forecast of a robust V-shaped recovery in 2021 is surrounded by high level of uncertainty.

Key points

 • We forecast a 5.1% contraction in 2020 global, followed by a robust 6.5% recovery in 2021. The recovery depends on the development and administration of a vaccine or, alternatively, a state of the world in which the effect of social distancing on economic activities is largely overcome.
 • Trade growth, already ailing before Covid-19, has nose-dived owing to the supply and demand side pressures created by the virus. In 2020, we expect global trade to shrink by about 15%.
 • All advanced markets are affected to a greater or lesser degree by the Covid-19 pandemic. As a group, advanced economies face a 6.5% GDP contraction in 2020, with a 5.9% recovery anticipated in 2021.
 • In the Eurozone, the worst of the pandemic seems to be over, but the region is still heading for a historic recession in 2020. Sizable fiscal packages have been deployed to soften the blow.
 • In the US, the negative effects of the trade war with China will be compounded by the negative effects the lockdown. The economic decline is having a huge impact on employment, with the unemployment rate shooting up to unprecedented levels.
 • Japan is heading for a strong contraction in 2020, with limited monetary policy space to combat the recession. Tourism revenues have plummeted.
 • The Covid-19 virus is affecting many emerging market economies. All major emerging economies – except for China – will face a recession in 2020. There are large differences between countries in regards to where they are on the infections curve, how effective policy measures are, and to the degree they are affected by lower commodity prices.

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.