Automotive Industry Trends May 2024

Trhový prieskum

 • Brazília,
 • Kanada,
 • Čína,
 • Česká republika,
 • Francúzsko,
 • Nemecko,
 • India,
 • Indonézia,
 • Taliansko,
 • Japonsko,
 • Mexiko,
 • Holandsko,
 • Singapur,
 • Južná Kórea,
 • Španielsko,
 • Švédsko,
 • USA,
 • Spojené Kráľovstvo,
 • Vietnam
 • Automotive / Doprava

14 máj 2024

Car sales have cooled down after double digit growth in 2023

A marked slowdown in global car production  in 2024 and 2025

 • We expect global automotive output to slow down to 0.8% this year, after an 11% increase in 2023. Main reason are tight credit conditions in Western countries and a subdued Chinese economy.
 • The US has decided to impose high tariffs on Chinese EV imports.
 • Emerging Asian markets will lead global car production growth in the long-term.

US automotive: High interest rates weigh on demand

 • US car sales to slow down to 2.5% in 2024 and 2025 after growing 14.6% in 2023.
 • Electric vehicle (EV) sales are below expectations as higher costs remain a barrier, but the long-term outlook is good.

Fierce competition in the Chinese electric vehicles market

 • Lower consumer confidence weighs on domestic car sales, but local electric vehicle brands expand their market share.
 •  However, EV producers´ margins suffer from a price war. Smaller EV businesses could quickly fail without continuous capital flow. 

Higher credit risk for smaller automotive suppliers in Europe

 • We expect insolvencies and payment defaults among suppliers to increase this year, as car sales shrink, and discounts weigh on margins.
 • Competitive pressure from Chinese electric vehicle producers is a major challenge for European firms. Following the US, the EU could impose punitive tariffs on Chinese EV car imports soon.

Please download the report below to read more about Industry Trends automotive.

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..