Construction Industry Trends March 2024

Trhový prieskum

 • Brazília,
 • Čína,
 • Francúzsko,
 • Nemecko,
 • India,
 • Indonézia,
 • Taliansko,
 • Japonsko,
 • Mexiko,
 • Holandsko,
 • Spojené Kráľovstvo,
 • USA
 • Stavebníctvo

14 mar 2024

Civil engineering drives industry, while economic conditions still weigh on residential construction activity

 

Construction industry trends image

We expect global construction output to increase by 2.0% in 2024 (up 3.7% on 2023). Growth in advanced economies is predicted to be 1.8%, while building activity in emerging markets will likely increase by 2.2%.

China’s ongoing real estate turmoil and downgraded investment profiles are weighing on global construction prospects. Materials and labour costs remain high in many economies, which has led to pressure on margins and reluctance to commit to building projects.

Global residential construction is forecast to level off in 2024. High interest and mortgage rates are squeezing household budgets and reducing demand. Demand for housing is likely to remain sluggish until wider economic conditions improve and central banks start to decrease interest rates.

Infrastructure projects drive demand

We expect non-residential output and civil engineering to increase by 2.8% and 4.4% respectively this year. Governments worldwide continue to champion major infrastructure projects to boost their economies’ productive potential and to bolster their economies as other areas struggle amid tighter monetary policies.

Residential construction to recover in 2025

In 2025 we forecast global construction to grow 1.8%. Residential construction output is expected to rebound by 2.4%, as economic conditions should improve, and looser monetary policies start to show their effect.

Please download the report below to read more about the sector´s performance and credit risk situation in the Americas, Asia-Pacific and Europe.

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..