Consumer Durables / Retail Industry Trends 2023

Trhový prieskum

 • Austrália,
 • Belgicko,
 • Brazília,
 • Kanada,
 • Čína,
 • Česká republika,
 • Dánsko,
 • Francúzsko,
 • Nemecko,
 • Hongkong,
 • Maďarsko,
 • India,
 • Indonézia,
 • Írsko,
 • Taliansko,
 • Japonsko,
 • Mexiko,
 • Holandsko,
 • Nový Zéland,
 • Poľsko,
 • Portugalsko,
 • Singapur,
 • Slovensko,
 • Južná Kórea,
 • Španielsko,
 • Švédsko,
 • Švajčiarsko,
 • Taiwan,
 • Thajsko,
 • Turecko,
 • Spojené Arabské Emiráty,
 • USA,
 • Spojené Kráľovstvo,
 • Vietnam
 • Tovary dlhodobej spotreby

12 dec 2023

High inflation and interest rates have knocked consumer confidence

Although inflationary pressures are decreasing, high interest rates are continuing to weigh on household real incomes and consumer confidence across most of the world.

These economic challenges are resulting in a reduction in demand for consumer durables, with goods bought using credit also decreasing due to higher interest rates. In Europe, sales of consumer durables are expected to contract in 2023, while other major regions are also seeing a slowdown of sales growth.

The credit risk of consumer retailers in advanced markets is deteriorating, with smaller players becoming especially vulnerable to defaults and insolvency. The sector operates in a fierce competitive environment with thin margins. These are being further squeezed by more frequent markdowns, as consumers seek discounts year-round.

Online retailers are increasing their market share, putting pressure on bricks and mortar operators. According to the International Trade Association, consumer goods sold online will account for about 22% of total global retail sales in 2024.

Please download the report below to read more about the sector´s outlook in the Americas, Asia-Pacific and Europe.

 

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..