Electronics/ICT Industry Trends June 2024

Trhový prieskum

 • Francúzsko,
 • Nemecko,
 • Taliansko,
 • Japonsko,
 • Holandsko,
 • Južná Kórea,
 • USA,
 • Spojené Kráľovstvo,
 • Čína
 • Elektronika / ICT

12 jún 2024

Electronics/ICT will be one of the fastest growing sectors globally in 2024-2025

Global electronics/ICT output expected to grow by 5.3% in 2024 and by 6.3% in 2025

 • Computers & office equipment output and sales rebound in 2024 and 2025 as computing devices bought during the pandemic are replaced.
 • Electronic components & boards production to increase by about 9% annually in 2024 and 2025. Semiconductor output is driven by the AI boom.
 • Telecommunications equipment production and sales to grow at about 5% annually in 2024 and 2025, supported by upgrades to mobile and broadband infrastructure.

US electronics/ICT: Solid growth driven by semiconductors

 • US electronics and computer production to increase by 4.7% in 2024 and by 3.4% in 2025. The surge is being driven by the electronic components and boards subsector, which we expect to expand by 9.8% this year and by 7.2% in 2025.
 • Cloud computing and storage, automated data processing, and cybersecurity solutions are increasingly becoming priorities for businesses.
 • Government measures will drive US chip production capacity in the medium and long term.

Asia-Pacific US-China frictions pose downside risks

 • The long-term outlook for Japanese/South Korean/Taiwanese electronics/ICT producers is good. They should benefit from increased demand for semiconductors and ICT products.
 • However, additional US restrictions on advanced chip exports to China could curtail sales and profits of East Asian high-tech producers.
 • Chinese production of electronics and boards (including semiconductors) is forecast to grow by 9.5% this year and by 7.4% in 2025. The high-tech sector is a key area of the government´s targeted industrial strategy.
 • Despite US sanctions and a technological backlog in advanced chip production, it seems that China is nevertheless moving up the chipmaking value chain.

Europe: Lower demand from automotive and high interest rates weigh on the industry

 • In 2024 eurozone and UK production of electronics and computers is expected to contract by 0.4% and 0.2% respectively. A gradual recovery of the industry is expected to take place towards the end of this year.
 • The EU Chips Act is set to invest EUR 43 billion in local semiconductor production and research, with the aim of lowering dependence on imports from Asia. However, the EU´s target of 20% of global production by 2030 is likely to be beyond reach.

 

Please download the report below to read more about Industry Trends electronics/ICT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..