Food Industry Trends March 2024

Trhový prieskum

 • Brazília,
 • Čína,
 • Nemecko,
 • Francúzsko,
 • India,
 • Japonsko,
 • Holandsko,
 • Španielsko,
 • USA,
 • Spojené Kráľovstvo,
 • Mexiko
 • Gastro

05 mar 2024

Production growth and decreasing food prices, but downside risks remain

 Food industry trends image

Last year tight credit conditions and high inflation weighed on household real incomes across most of the world. While demand for food and beverages is inelastic compared to other consumer goods due to its essential nature, demand for non-essential food products decreased.

Output growth of about 3% expected in 2024 and 2025

This year we expect global food and beverages output to increase 2.8%, followed by 3.1% in 2025. Investment will grow 2.3% and 3.9% respectively. In 2024 all food price indices are expected to decrease, though only mildly. This scenario is dependent on good harvest conditions outweighing the impact of El Niño and India’s export restrictions on rice. That dependency on changeable weather conditions highlights the level of uncertainty of food price forecasting.

Geopolitical tensions remain downside risks for agricultural and food price developments. A major escalation of the Russia-Ukraine and/or the Israel-Hamas wars could lead to another energy and food price shock, raising the cost of inputs for producers and lead again to rising food inflation. Another key risk relates to the impact of El Niño, which could disrupt global food supply, putting upward pressure on prices.

Please download the report below to read more about the sector´s performance and credit risk situation in the Americas, Asia-Pacific and Europe.

 

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..