Global Chemicals Industry Outlook 2023

Trhový prieskum

 • Rakúsko,
 • Belgicko,
 • Brazília,
 • Kanada,
 • Čína,
 • Česká republika,
 • Dánsko,
 • Fínsko,
 • Francúzsko,
 • Nemecko,
 • Grécko,
 • Hongkong,
 • Maďarsko,
 • India,
 • Indonézia,
 • Írsko,
 • Taliansko,
 • Japonsko,
 • Malajzia,
 • Mexiko,
 • Holandsko,
 • Nový Zéland,
 • Poľsko,
 • Singapur,
 • Slovensko,
 • Južná Kórea,
 • Španielsko,
 • Švédsko,
 • Švajčiarsko,
 • Taiwan,
 • Thajsko,
 • Turecko,
 • Spojené Arabské Emiráty,
 • USA,
 • Spojené Kráľovstvo,
 • Vietnam
 • Chemikálie / Farmácia

30 nov 2023

Sector expert insights into the key issues affecting the industry in the Americas, Asia Pacific and Europe.

2023 has been a disappointing year so far for the global chemicals market, with output growth predicted at just 0.1% for the whole year. What growth there is in the market has mainly been generated from Asia-Pacific. Meanwhile, the Americas and Europe recorded contractions.

So why is the industry facing such a bleak year? The reasons are complex and are rooted in the industry’s reliance on energy, feedstocks and consumer confidence. The chemical industry was amongst the worst impacted by the energy crisis. Output is heavily reliant on oil and gas as feedstocks and requires energy-intensive manufacturing processes. High inflation and tight monetary policies are keeping feedstock prices high and are also causing buyers and consumers to cut back on spending.

However, the outlook will brighten in the second half of next year. A rebound of 3.2% is predicted for the sector on a global level in 2024.

What are the industry’s primary growth drivers?

Chemical goods are widely used in global manufacturing supply chains from pharmaceuticals to agriculture and manufacturing to cutting-edge technology. This creates strong resilience and is a major driver of the industry’s growth trends.

In addition to robust demand in B2B markets is a growing consumer demand, especially in emerging markets.

Growing global consumer demand for electric vehicles can also be identified as an important growth driver for the industry.

As the global population grows, so does the need to increase agricultural productivity. This is likely to drive long-term demand for fertilisers, pesticides and other agrochemicals, as well as potential growth in areas such as genetically modified crops.

What are the main headwinds most likely to affect the industry?

Chemicals is highly susceptible to oil and gas price volatility. As the industry, and indeed the world, transitions toward clean energy this will create challenges as well as opportunities for the sector. Chemical businesses will face ever tighter regulatory directives, as well as changing customer preferences.

Decarbonisation involves substantive financial investment. However, few chemical businesses can afford to be left behind as they face increasing pressure from various stakeholder groups. Moving forward, ESG performance is expected to be benchmarked as highly as cost and other productivity metrics.

Olaf Gierlichs-Steffens, Atradius chemicals expert and Senior Underwriter in Cologne, Germany explores these issues in more detail along with the outlook for the industry in the Global Chemicals Industry Outlook 2023.

 

 

 

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..