Machines and Engineering Industry Trends 2023

Trhový prieskum

 • Rakúsko,
 • Belgicko,
 • Brazília,
 • Kanada,
 • Čína,
 • Česká republika,
 • Dánsko,
 • Francúzsko,
 • Nemecko,
 • Hongkong,
 • Maďarsko,
 • India,
 • Indonézia,
 • Írsko,
 • Taliansko,
 • Japonsko,
 • Malajzia,
 • Mexiko,
 • Holandsko,
 • Nový Zéland,
 • Filipíny,
 • Poľsko,
 • Portugalsko,
 • Singapur,
 • Slovensko,
 • Južná Afrika,
 • Južná Kórea,
 • Španielsko,
 • Švédsko,
 • Švajčiarsko,
 • Taiwan,
 • Turecko,
 • Spojené Arabské Emiráty,
 • USA,
 • Spojené Kráľovstvo,
 • Vietnam
 • Stroje / strojárstvo

09 nov 2023

Growth slows amid subdued demand; opportunities will come from green and digital transitions

Tighter financing conditions and increased borrowing costs are having a negative effect on capital expenditure, in particular in major buyer industries like construction and transport. Both sectors are highly cyclical and sensitive to financing costs.

Backlogs of orders built up during the height of the pandemic should provide short-term support for production even in the context of weakening new orders. However, if industrial weakness persists, some of these longstanding orders are at risk of being cancelled.

The ongoing shift towards electric vehicles will lead to changes in machinery supply to the automotive sector, with more emphasis on batteries and related electrical equipment. Demand for machinery to manufacture conventional powertrains will weaken. 

 

Across all regions, we expect sector growth to decelerate in the long-term. This mainly affects Asia Pacific, where China’s pivot to a more services-oriented economy will reduce demand for capital goods.

 

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..