Metals and Steel Industry Trends 2023

Trhový prieskum

 • Austrália,
 • Rakúsko,
 • Belgicko,
 • Brazília,
 • Kanada,
 • Čína,
 • Česká republika,
 • Dánsko,
 • Francúzsko,
 • Nemecko,
 • Hongkong,
 • Maďarsko,
 • India,
 • Indonézia,
 • Írsko,
 • Taliansko,
 • Japonsko,
 • Malajzia,
 • Mexiko,
 • Holandsko,
 • Nový Zéland,
 • Filipíny,
 • Poľsko,
 • Portugalsko,
 • Singapur,
 • Slovensko,
 • Južná Kórea,
 • Španielsko,
 • Švédsko,
 • Švajčiarsko,
 • Taiwan,
 • Thajsko,
 • Turecko,
 • Spojené Arabské Emiráty,
 • USA,
 • Spojené Kráľovstvo,
 • Vietnam
 • Oceliarstvo,
 • Hutníctvo

09 nov 2023

Global economic outlook, high energy prices and weak demand subdue metals markets

We expect global basic metals output to increase by 3.6% in 2023, helped by the reopening of the Chinese economy early this year and decreased energy prices.

However, in 2024 basic metals production is forecast to decrease to about 1%. A weaker global economic performance and tighter credit conditions will have a dampening effect on metals and steel demand and prices. Steel output is expected to grow less than 1% next year, as demand from Chinese construction and infrastructure – both critical factors for global steel demand and price development – remains subdued.

Energy prices remain high by historical levels, and we expect them to increase again towards the end of this year, although to a much lesser extent than last winter. Together with higher labour and material costs, this will affect businesses´ margins.

In the medium-term, metals and steel performance will be affected by the extent to which China is successful in pivoting the economy away from investment-led growth through capacity closures. Another factor is the extent to which carbon tariffs can support “greener” production. The emphasis on reducing carbon emissions could help prop up production in less profitable regions, such as Western Europe.

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..