Metals and Steel Industry Trends May 2024

Trhový prieskum

 • Brazília,
 • Kanada,
 • Čína,
 • Francúzsko,
 • Nemecko,
 • Taliansko,
 • Mexiko,
 • Holandsko,
 • Španielsko,
 • USA,
 • Spojené Kráľovstvo,
 • India,
 • Japonsko
 • Oceliarstvo,
 • Hutníctvo

02 máj 2024

Metals and steel producers in advanced markets face demand recovery

Global metals and steel performance slows down in 2024

 • We expect global basic metals output to slow down to 2.2% this year, after a 5.7% increase in 2023. Main reason is lower production in China and India.
 • We forecast global metals and steel production to remain subdued in 2025. However, in advanced markets the sector should benefit from a demand recovery.
 • Sustainability-led demand for metals like copper and aluminium should lead to higher sales prices and margins in the long-term

US metals and steel demand rebounds after two years of contraction

 • We expect US basic metals output to increase by 3.2% in 2024 and 4.5% in 2025, mainly driven by government stimulus like the Inflation Reduction Act.
 • US metals and steel producers have a competitive advantage over their peers in Europe and Japan due to lower energy prices.

Woes in the Chinese steel sector

 • Chinese steel producers are suffer from the ongoing liquidity woes in the property sector and subdued economic growth.
 • Steel supply exceeds demand, putting prices and margins under pressure.

Positive sector outlook in India

 • The country´s rapid economic development, urbanisation, and growing population will sustain metals and steel production in the mid to long term.

European producers face competitive disadvantages

 • The sector has suffered from high interest rates, an industrial recession and weak external demand.
 • We expect Eurozone metals and steel production to rebound by more than 3%.
 • Eurozone metals and steel producers face a permanent competitive disadvantage compared to other countries in terms of energy costs. Investment in cleaner production capacity is another challenge.
   

Please download the report below to read more about Industry trends metals and steel

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..