Pharmaceuticals Industry Trends January 2024

Trhový prieskum

 • Austrália,
 • Belgicko,
 • Brazília,
 • Kanada,
 • Čína,
 • Česká republika,
 • Dánsko,
 • Fínsko,
 • Francúzsko,
 • Nemecko,
 • Hongkong,
 • Maďarsko,
 • India,
 • Indonézia,
 • Írsko,
 • Taliansko,
 • Japonsko,
 • Malajzia,
 • Mexiko,
 • Holandsko,
 • Nový Zéland,
 • Filipíny,
 • Poľsko,
 • Portugalsko,
 • Singapur,
 • Slovensko,
 • Južná Kórea,
 • Španielsko,
 • Švédsko,
 • Švajčiarsko,
 • Taiwan,
 • Thajsko,
 • Turecko,
 • Spojené Arabské Emiráty,
 • USA,
 • Spojené Kráľovstvo,
 • Vietnam
 • Chemikálie / Farmácia

16 jan 2024

Global output and sales growth pick up in 2024

Global pharmaceuticals output growth slowed to just 0.5% in 2023 - after a whopping 17.3% increase in 2021 and 6.8% in 2022. This spike was driven by the massive production of Covid vaccinations. In 2024, we expect global output and sales to increase by 4.6% and 5.1% respectively, mainly driven by the Asia Pacific region. Vaccine production will continue to support growth, although at a lower level than in previous years.

Producers of speciality products, medicines for chronic conditions and generic drugs will find opportunities for growth among ageing populations. Producers of medication for weight-loss are facing growth predictions of more than USD 75 billion by 2030. Improving access to healthcare within emerging markets will also support pharmaceuticals’ output and sales.

Potential constraints ahead

High inflation and interest rates have been impacting household spending power, leading to lower demand for products such as over-the counter medicines. The need to reduce fiscal deficits and government debt levels is also likely to affect public healthcare spending. Some markets including the EU, US and UK are imposing new or revised drug pricing regulations in a bid to lower state healthcare costs. This is meeting some resistance from the industry, which argues regulated pricing could impact their ability to invest in R&D.

That said, in general the industry has robust equity, solvency and liquidity. Most pharmaceuticals and biotech businesses are able to enjoy good access to external financing to help sustain high R&D expenditures.

Please download the report below to read more about the sector´s outlook in the Americas, Asia-Pacific and Europe.

 

 

 

 

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..