Will AI transform the way we all do business?

Trhový prieskum

 • Belgicko,
 • Brazília,
 • Kanada,
 • Čína,
 • Česká republika,
 • Dánsko,
 • Fínsko,
 • Francúzsko,
 • Nemecko,
 • Grécko,
 • Hongkong,
 • Maďarsko,
 • Island,
 • India,
 • Indonézia,
 • Írsko,
 • Taliansko,
 • Japonsko,
 • Luxembursko,
 • Malajzia,
 • Mexiko,
 • Holandsko,
 • Nový Zéland,
 • Nórsko,
 • Filipíny,
 • Poľsko,
 • Portugalsko,
 • Singapur,
 • Slovensko,
 • Slovensko,
 • Južná Afrika,
 • Južná Kórea,
 • Španielsko,
 • Švédsko,
 • Švajčiarsko,
 • Taiwan,
 • Thajsko,
 • Turecko,
 • Spojené Arabské Emiráty,
 • USA,
 • Spojené Kráľovstvo,
 • Vietnam,
 • Argentína,
 • Austrália,
 • Rakúsko
 • Elektronika / ICT

05 feb 2024

Our global electronics/ICT sector expert shares his insights and opinion on how AI will impact the industry.

AI is one of the most important drivers of growth within the ICT industry. This is no small thing, as ICT is currently enjoying one of the fastest growth trajectories in the world. The influence of AI on industry growth can be seen in the increased demand for AI in a wide range of applications.

However, its impact also stretches far beyond this, with many businesses and segments experiencing an uptick in sales or demand because of their use of AI. Semiconductor sales, for example, are expected to reach double digit growth by 2025-26.

As the influence of AI is now being felt further beyond the walls of computing labs than ever before, we wanted to look more closely at the areas where AI’s effect might be felt most keenly.

We asked our global electronics/ICT sector expert Kyle Kong for his insights and opinion on the following aspects and issues:

 • How is AI driving rapid growth within the electronics and ICT industries?
 • How is AI enhancing manufacturing processes?
 • What is the role of AI in international trade and geopolitics?
 • What risks and challenges could be posed by the rise of AI?

To get more insight on those topics, please download the report below.

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..