Market Monitor - Construction industry - UAE

Trhový prieskum

  • Spojené Arabské Emiráty
  • Stavebníctvo

19 feb 2015

Problems remain in the building sectors of most of the countries covered in this issue of the Market Monitor. Consequently, the outlook for the construction industry in 2015 remains muted.

Market performance at a glance

United Arab Emirates

  • The sharp decrease in oil prices having a negative impact on the economy, and is also affecting real estate and construction.
  • Payments in the construction sector take between 90-120 days on average. However, payment is often delayed up to 180 days or even longer, especially when government departments are involved.
  • Due to the current challenging economic environment (probable overcapacity, reduced oil prices, less government spending) we are now more cautious in underwriting construction businesses.
  • Payment behaviour is expected to deteriorate and insolvencies to increase in the coming months.
  • Prudent cash flow management and continuation of bank facilities will be key to sustaining business in 2015

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.