Market Monitor - Consumer durables - Sweden

Trhový prieskum

  • Švédsko
  • Tovary dlhodobej spotreby

31 mar 2016

Newly founded businesses, in particular, face higher risks in the highly competitive market.

  • The Swedish consumer durables retail sector grew about 2% in the last five years, more or less in line with national GDP growth. In 2016 Swedish GDP is expected to grow 3.2%, and private consumption is expected to remain robust.

 

  • Businesses’ profits are expected to remain stable. While price wars within the electronics retail sector have subsided, there are signs of increased competition in the sports retail segment. Currently furniture and fashion/textile retailers also face a more difficult business environment due to tough competition. Exchange rate volatility has some effect on consumer durables importers and exporters.

 

  • Payment duration in the Swedish consumer durables retail industry is 45 days on average. Non-payments are not expected to increase in 2016, while insolvencies are forecast to decrease about 10%.

 

  • Newly founded businesses, in particular, face higher risks in the highly competitive market. Online retailers generally enjoy good business prospects, as there are still growth opportunities in segments with low market penetration. Swedes increasingly embrace shopping online, and the online segment is expected to continue to grow in the years ahead. The effect of growing e-commerce and that of stores relocating to large shopping malls and out of towns will continue to shape the Swedish consumer durables retail sector.

 

  • Our underwriting stance is generally open for household appliances, while it remains neutral for furniture and textiles.

 

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.