Market Monitor - Machinery - The Netherlands 2016

Trhový prieskum

  • Holandsko
  • Stroje / strojárstvo

18 aug 2016

Payment behaviour has been good over the last two years and the number of payment delays, defaults and insolvencies is expected to remain low in 2016.

  • The Dutch engineering sector accounts for 1.5% of the national economy. Value added growth of the industry is expected to increase 0.4% in 2016 and 1.7% in 2017.
  • About two-thirds of the Dutch machinery production is exported, accounting for 20% of total Dutch export value. Therefore, the sector is highly susceptible to changes in international economic trends and market developments. Particularly currency fluctuations can affect both demand and financial results.
  • The Netherlands is one of the world’s leading countries in food processing machinery. Total turnover of the Dutch food processing and packaging machinery industry amounted to approximately EUR 2.5 billion in 2015. In order to keep up with the fast changing customer requirements and technology, investments in both research and development (R&D) and qualified workforce are key. On average, 7% of employees in the Dutch machines/engineering sector work in R&D.
  • Payment behaviour has been good over the last two years and the number of payment delays, defaults and insolvencies is expected to remain low in 2016.
  • Our underwriting stance is generally relaxed for the industry. We pay attention to businesses´ investment capacity, realized margins, access to funds, order book and dependence on certain sales markets (especially Russia and China).

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.