Market Monitor Automotive Czech Republic 2017

Trhový prieskum

 • Česká republika
 • Automotive / Doprava

05 sep 2017

Robust sales have kept profit margins of car producers and suppliers stable, and these are expected to maintain their current level in the coming months.

 • The automotive industry plays a pivotal role in the Czech economy, accounting for more than 7% of GDP and more than 20% of exports (mainly to EU countries). The Czech Republic hosts three major car production companies Škoda, Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) and Korean Hyundai. There are many local suppliers, and the Czech steel/metals and plastics industry depends heavily on the automotive industry´s performance.
   
 • According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers OICA, in 2016 car production increased 8.3% to more than 1.3 million units. All three major manufacturers grew their production, and output has increased further in H1 of 2017. The outlook remains benign, mainly due to robust demand from eurozone countries.
   
 • Robust sales have kept profit margins of car manufacturers and suppliers stable and these are expected to maintain their current level in the coming months. Payment behaviour is generally good with a low number of non-payment notifications, and this is expected to remain unchanged in the coming months. The insolvency level in this industry is expected to remain low.
   
 • Suppliers generally benefit from long-term contracts with stable payment terms, volumes and margins, while banks are open to provide business loans.
   
 • As a result of increasing orders, growing revenues and low payment default and insolvency cases in this industry, our underwriting stance remains open.

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.