Market Monitor Chemicals Indonesia 2017

Trhový prieskum

  • Indonézia
  • Chemikálie / Farmácia

20 júl 2017

Indonesian chemicals sector growth is driven by demand from the construction and automotive industries and an increasing population with rising incomes.

  • The Indonesian chemicals sector value added grew 6.5%, and in 2017 a growth rate of about 7.5% is expected, driven by demand from the construction and automotive industries and an increasing population with rising incomes. However, some inefficiencies and red tape remain stumbling blocks.
  • The sector mainly consists of a large number of smaller players, with only a few bigger companies active. Indonesian chemicals businesses are mainly serving the domestic market. The government recently introduced regulations in order to reduce gas prices for the fertilizer and petrochemicals segments, which should have a positive impact on profit margins.
  • On average, payments in the Indonesian chemicals sector take 60 days. The number of non-payment notifications increased in 2016 in the plastics subsector, but no further increase is expected in 2017. The insolvency environment is stable, and no major increase in business failures is expected due to continued demand growth and limited competition in the market.
  • Our underwriting approach to the chemicals sector is generally positive for all major segments, especially for petrochemicals and synthetic rubber. For the plastics subsector we have a more cautious approach due to some credit insurance claims in 2016.

 

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.