Market Monitor Construction Sweden 2017

Trhový prieskum

  • Švédsko
  • Stavebníctvo

14 feb 2017

Value added construction growth is expected to grow by more than 2.5% in 2017, but due to fierce competition many smaller players have low margins.

  • In 2015 and 2016 the Swedish economy grew by more than 3%, which has helped to support domestic construction demand, especially in the residential construction segment. Construction performance has also been sustained by low interest rates and government subsidies. Value added construction growth increased 2.6% in 2016, and is expected to grow 2.7% in 2017.
     
  • However, due to fierce competition in the construction market many players - especially smaller players - have low margins. Gearing in the construction industry is not overly high, and banks are generally willing to provide loans to businesses. Both non-payments and insolvencies in the construction sector have been stable in 2016, and are expected to level off in 2017.
     
  • Our underwriting stance is generally open, with no restrictions for any subsectors. However, closer monitoring of small and medium-sized construction companies is required.

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.