Market Monitor Consumer Durables Indonesia 2017

Trhový prieskum

  • Indonézia
  • Tovary dlhodobej spotreby

28 mar 2017

Indonesia's retail sector remains one of the most promising in Asia due to the large population and growing middle class with higher purchasing power.

 

  • Indonesia's retail sector remains one of the most promising in Asia, on the back of its large population and growing middle class with higher household purchasing power and increasingly modern spending habits. Private consumption increased more than 5% in 2016 and was a main driver of economic growth.
  • However the private consumption outlook for 2017 is more subdued on the back of persisting poor performance in the mining and agricultural sectors. Inflation is also expected to increase to more than 5% in 2017 due to higher food prices, higher electricity tariffs and fees for vehicle registration. This will affect households´ discretionary spending for consumer durables.
  • However, retail business earnings are expected to grow again in 2017, due to the still positive economic outlook and lower interest rates. Growth in the retail sector will be largely seen in the mass grocery retailers and modern store-based retailers segments.
  • A number of retailers have indicated commitment for capital expenditure in 2017 to open new premises, especially to reach out to smaller cities and regions outside of Java. Those growth plans piggyback on the government's undertaking for infrastructure and logistics development in more remote regions this year.
  • The long-term outlook for the consumer durables retail sector remains positive amid structural reforms and increased spending on infrastructure by the current administration. Notably for the retail sector, the government has permitted up to 67% foreign ownership in shares of department stores with sales floor area of 400 square meters up to 2,000 square meters, as long as they are located in a mall.
  • The current average payment duration in the industry is 30-60 days. The number of protracted defaults is rather low, and non-payments are not expected to increase in the coming months.
  • Our underwriting stance for the industry is generally open. However, we assess buyers more prudently in case of lack of financial and other qualitative information, such as strong group backing.

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.