Market Monitor-Focus on automotive performance-Slovakia

Trhový prieskum

  • Slovensko
  • Automotive / Doprava

01 okt 2015

In Slovakia, payment behaviour is generally good with a low number of non-payment notificiations, and this is expected to remain unchanged in the coming months.

  • The Slovakian automotive sector is performing well as production increased 5% year-on-year in the period January 2015 - July 2015. Businesses´ profit margins are expected to increase futher in the coming months due to robust sales and improving efficiency in the production process. Input cost for steel and plastics have decreased.

 

  • Jaguar Land Rover has announced a plan to build a new plant in Slovakia with a production capacity of 300,000 cars per year. This would further increase demand from local car parts suppliers.

 

  • Depending on the level in the supply chain, payment duration in the automotive sector ranges between 30 days and 90 days. Payment behaviour is generally good with a low number of non-payment notificiations, and this is expected to remain unchanged in the coming months. The insolvency level in this industry is expected to remain low.

 

  • Our underwriting stance remains open, given the low payment default and insolvency level in this industry. Market conditions are expected to remain favourable, with continued growth in car production and additional business opportunties for suppliers. However due to its high dependence on exports the Slovakian automotive sector remains highly susceptible to adverse developments in the global car market, e.g. a major slump of demand in China.

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.