Market Monitor-Focus on automotive performance-Thailand

Trhový prieskum

  • Thajsko
  • Automotive / Doprava

01 okt 2015

Thailand´s automotive sectors is characterised by high entry barriers as the players in the market are large multinationals with strong financials and good know-how.

  • Thailand´s automotive sector is facing only a slight increase in demand in 2015 due to the more subdued domestic household consumption outlook and expected lower growth in some major Asian economies. That said, profit margins are expected to remain stable in the sector.

 

  • Thailand´s automotive sectors is characterised by high entry barriers as the players in the market are large multinationals with strong financials and good know-how.

 

  • Depending on the level in the supply chain, payment duration in the automotive sector ranges between 30 days and 90 days. Payment behaviour is good with a low number of non-payment notificiations, and this is expected to remain unchanged in the coming months. The insolvency level in this industry is expected to remain low.

 

  • Due to the robust performance our underwriting stance is generally open. The currently low commodity prices (e.g. steel and metals) benefit the automotive sector. But this also means that steel and metals-related suppliers to the industry currently face more troubles due to high competition and lower sales prices.

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.