Market Monitor Steel Metals Czech Republic 2018

Trhový prieskum

  • Česká republika
  • Hutníctvo,
  • Oceliarstvo

27 nov 2018

The main potential downside risk for the industry is a deterioration in orders from main buyer industries, especially from the automotive sector.

 

czech rep steel 2018 pic1

 

 

  • The domestic demand situation for steel and metals is currently good, driven by robust demand from automotive, engineering, and construction. Profit margins of steel and metal businesses improved in H1 of 2018 due to stable sales prices and a general price increase since 2016. Margins are expected to remain stable in the coming six months.

 

  • Payments in the Czech steel and metals sector take 60-90 days on average. Payment experience has been good over the past two years, and both payment delays and insolvencies are expected to remain stable in the coming months. The insolvency level in this segment is low compared to other industries.
  • Our underwriting stance is generally neutral for the iron and steel segment, as local steel production decreased 14% year-on-year in 2017 due to reconstruction and modernisation of domestic steel mills. At the same time the local steel sector is facing overcapacities and competition of cheaper producers from Asia. That said, our underwriting stance is open for the metals and metals manufacturing subsectors. Both segments currently benefit from a positive price development, stable margins, a good level of orders and good access to external financing.
  • The main potential downside risk for the industry is a deterioriation in orders from main buyer industries, especially from the automotive sector. To a certain extent sales price volatility seems to be managable for steel and metals companies. The Czech steel and metals sectors are highly export-oriented with the EU as the main destination, while the US market accounts for just 3% of Czech steel and metals exports. Therefore, the impact of US import tariffs is rather low.

 

 

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.