Metals and Steel Industry Trends China - 2022

Trhový prieskum

  • Čína
  • Hutníctvo,
  • Oceliarstvo

05 sep 2022

Lockdowns and woes in the real estate sector weigh on the industry

China Metals Credit Risk 2022

Demand for metals and steel remains subdued in China due to pandemic-related local lockdowns, while ongoing problems in the real estate sector affect construction activity. In 2022, steel demand is expected to decrease 0.7% to 947 million tons, following a 4.7% decline in 2021. According to the National Bureau of Statistics of China (NBS), property investment declined 4% year-on-year between January and May 2022. Measures like loosening monetary policy and easing financing restrictions in the property sector will cushion but not reverse the downward trend in construction activity and related metals and steel demand.

China Metals output 2022

Metals and steel demand from automotive has started to increase again as the car industry has rebounded from several lockdowns and vehicle sales are supported by government initiatives. However, this surge in demand remains shaky in the current economic environment and cannot compensate losses from the construction decline.

Overcapacity remains a problem in the steel sector despite efforts to deal with the issue. About 700 small steel mills, with 140 million tons of steel capacity deemed sub-standard, have shut down since 2016. Another 150 million tons of inefficient capacity at larger firms has also gone. However, steel production continues to climb, outpacing demand.

Increasing costs and falling steel prices have eroded the margins of many businesses. According to the NBS, profits in the metals industry decreased 34% year-on-year in H1 of 2022, with profits in the iron & steel segment declining 69%. The government is pushing steel mills to shift to lower carbon equipment and processes, which adds pressure on liquidity and margins.

Payments in the Chinese metals and steel industry take between 60 days and 120 days, and payment behavior has been poor during the past two years. Given subdued demand and late payment from downstream sectors like construction, the number of protracted payments is high. Metals and steel businesses are often highly leveraged, while banks are reluctant to provide loans. In 2022, double-digit increases in the number of non-payments and business cannot be ruled out. This, together with overcapacities, imbalanced product structures, eroding margins and high gearing has led us to assess the credit risk situation of the industry as “Bleak”.

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..