Metals and Steel Industry Trends France - 2022

Trhový prieskum

  • Francúzsko
  • Hutníctvo,
  • Oceliarstvo

05 sep 2022

Only a slight increase in business failures expected

France Metals Credit Risk 2022

After a dynamic performance in H2 of 2021 and in Q1 of 2022, demand for metals and steel has slowed down. Automotive is struggling with lower demand and production issues, while construction activity slows down due high raw material prices and project delays. That said, demand from aircraft construction is robust, which mainly benefits aluminium producers and wholesalers.

France Metals output 2022

In 2021 and early 2022 metals and steel businesses have been able to pass on higher commodity and energy costs, because limited supply forced buyers to accept price increases. This has led to higher margins, in particular for metals and steel traders. With sharply increased oil and gas prices after Russia´s invasion in Ukraine, the French state has taken measures (caps and subsidies) to curb energy prices for business and consumers alike. However, despite this support, lower demand should trigger metals and steel businesses´ margins to deteriorate in the coming twelve months. After a peak in March, sales prices have significantly decreased, resulting in working capital requirement issues for traders who need to manage inventories.

Payments in the French metals and steel industry take 60 days on average, and the number of payment delays and insolvencies has been very low in 2021 and H1 of 2022, due to pandemic-related state support. We expect that business failures will increase in the coming months by about 4%-6%, as they return to “normal levels” seen prior to the pandemic. Smaller metal manufacturers with deteriorating margins are likely to be most affected because they have more difficulties than their larger peers in passing on price increases. Default risk is also higher for businesses that face issues in financing their working capital requirements in times of lower demand and the expiry of Covid-related state-backed loans.

Despite more challenges ahead, our underwriting stance is in general neutral for steel and metals, as the industry is historically resilient, state support continues, and we expect no major increase in payment defaults and business failures. We are open for the iron and steel and the non-ferrous metals segment, the latter benefitting from the rebound in the aircraft industry. We remain restrictive for the casting subsector, which traditionally shows weaknesses like thin margins and strong competition.

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..