Opkomende markten kwetsbaar voor renteverhoging VS

Ekonomický výskum

 • Brazília,
 • Čile,
 • Čína,
 • India,
 • Indonézia,
 • Malajzia,
 • Mexiko,
 • Rusko,
 • Thajsko,
 • Turecko,
 • USA
 • Všeobecný hospodársky

14 dec 2015

Opkomende markten kwetsbaar voor renteverhoging VS

Samenvatting

 • Er wordt niet verwacht dat de eerste renteverhoging in bijna 10 jaar zal leiden tot grote problemen in opkomende markten, maar er zijn wel degelijk risico’s.
 • Deze verhoging komt in een tijd waarin opkomende markten (ook al) te maken hebben met groeivertraging in China, lage grondstofprijzen en toenemende geopolitieke risico’s. Er is daardoor een risico op een plotselinge verschuiving in het marktsentiment.
 • Internationale investeerders zouden kapitaal uit deze markten kunnen halen, wat leidt tot hogere rentepercentages.
 • De meest kwetsbare landen zijn Turkije, Indonesië, Zuid-Afrika en Maleisië. Deze landen hebben hoge externe financieringsbehoeften en relatief kleine buffers.
 • Daar komt nog bij dat bedrijven met hoge schulden die afhankelijk zijn van grondstoffen of opereren in een krimpende economie ook kwetsbaar kunnen zijn.
Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.