B2B payment practices trends Poland 2023

Barometer platobnej morálky

  • Poľsko
  • Poľnohospodárstvo,
  • Gastro,
  • Stavebníctvo,
  • Tovary dlhodobej spotreby

Soaring cash flow worries for companies surveyed in Poland amid sharp rise in payment delays in B2B trade on credit.

The 2023 Payment Practices Barometer survey for Poland was conducted between the end of Q1 and the beginning of Q2 2023. Its findings should therefore be viewed with this in mind.

Key takeaways from the report for Poland

Cash flow worries soar amid a sharp rise in payment delays

  • A combination of persistently high inflation and tight monetary policy, which curbed consumer spending, led to a falling trend in B2B sales on credit. Companies surveyed in Poland reported that B2B sales transacted on credit now average 46% of all sales.
  • This caused cash flow problems, which were exacerbated by a 28% increase in overdue invoices. Half of all B2B sales on credit remained unpaid at the due date, with businesses in the Polish construction sector particularly affected.

Range of strong concerns as inflation continues to bite

  • The main concern looking ahead for companies in Poland is that continuing high levels of inflation will further weaken demand and consumer spending. There is also great anxiety about the volatility of the Polish currency and interest rates.
  • Another clear worry expressed by businesses surveyed in Poland is about the availability of skilled staff and managers amid a general workforce shortage. There was also concern about volatile energy costs and a higher risk of cyber fraud

The Atradius Payment Practices Barometer is an annual survey of business-to-business (B2B) payment practices in markets across the world. Its findings can give valuable insights into the current dynamics of corporate payment behaviour in B2B trade. It can also help companies doing business, or planning to do so, in the markets polled to identify emerging future trends in the payment practices of B2B customers. 

Interested in finding out more?

For a complete overview of the 2023 survey results for Poland and Eastern Europe, please download the full report available in the related documents section below. The Statistical Appendix to the regional report is also available for download in the section below.

All content on this page is subject to our Disclaimer, available here.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..