B2B payment practices trends, Romania 2024

Barometer platobnej morálky

 • Rumunsko
 • Stavebníctvo,
 • Oceliarstvo,
 • Hutníctvo,
 • Chemikálie / Farmácia

Our survey finds that a notable 44% of Romanian businesses are opting to outsource credit risk management rather than managing it in-house.

Key takeaways from the report for Romania  

The 2024 Payment Practices Barometer survey for Romania was conducted between the end of Q1 and the beginning of Q2 2024. The findings should therefore be viewed with this in mind.

Bad debt concerns eased by widespread reliance on strategic credit risk management

 • Amid bad debts concerns, one-third of Romanian businesses are responding to 
  late payments by delaying investment plans, while 30% delay payments to suppliers. Pharmaceuticals companies report a heightened reliance on short-term funding.
   
 • Days-Sales-Outstanding (DSO) is relatively stable, with 66% of businesses reporting no significant change. Deterioration in debt collection efficiency is most evident in the construction industry.

Rising risk of insolvencies and cybersecurity top range of worries

 • The state of the economy is the primary concern for the year ahead among all sectors in Romania, with worries about stubbornly high inflation amid strong domestic demand. A growing threat of cybersecurity attacks is also a widespread anxiety.
   
 • Among a range of further worries is the need to adapt to evolving changes in regulatory compliance as well as the potential for limited growth due to market saturation. Difficulty in attracting top talent is also a clear concern for Romanian businesses.

The Atradius Payment Practices Barometer is an annual survey of business-to-business (B2B) payment practices in markets across the world. Its findings can give valuable insights into the current dynamics of corporate payment behaviour in B2B trade. It can also help companies doing business, or planning to do so, in the markets polled to identify emerging future trends in the payment practices of B2B customers. 

Interested in finding out more? 

For a complete overview of the 2024 survey results for Romania and Central and Eastern Europe, please download the full reports available in the related documents section below. 

All content on this page is subject to our Disclaimer, available here

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..