Czech Republic: trade credit slashed during pandemic

Barometer platobnej morálky

 • Česká republika
 • Poľnohospodárstvo,
 • Elektronika / ICT,
 • Gastro,
 • Hutníctvo,
 • Služby,
 • Oceliarstvo

25 nov 2020

Prior to the pandemic, trade credit was used in more than 80% of B2B sales in the Czech Republic. After the virus brought most of the world to a standstill, this plummeted to about 50%.

Introduction

The Czech Republic’s export-to-GDP ratio is one of the highest in Europe. Although rising  inflation had caused some recent interest rate increases, prior to 2020 the country had been enjoying robust growth. When the COVID-19 pandemic struck, the economy was  already facing some external headwinds. This was largely caused by heavy dependence on international value chains and a vulnerability to a slowdown in the EU, its main export destination.

This year’s Payment Practices Barometer survey was conducted during the COVID-19  pandemic and provides valuable insight into how businesses of all sizes and sectors throughout the Czech Republic are coping with the sudden economic downturn.

Key takeaways from the report

 • Amount of overdue invoices surges during the pandemic
 • SMEs with a poor credit record increasingly refused credit by suppliers
 • Czech Republic experiences rapid drop in credit sales
 • Supplier cash flow hit hard in COVID-19 economic crisis
 • Majority of businesses concerned about falling demand for products and services in 2021

Interested in getting to know more?

For a complete overview of the corporate payment behaviour in the Czech Republic during the COVID-19 pandemic and global recession, please download the complete report. The report gives also insight into the impact of the pandemic-induced economic crisis on the following industries in the country:

 • Agri-food
 • Chemicals
 • Electronics
 • Steel -metals
 • Services

All content on this page is subject to our Disclaimer, available here.

 

 

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.