Romania: cost containment is 2021 business concern

Barometer platobnej morálky

 • Rumunsko
 • Poľnohospodárstvo,
 • Chemikálie / Farmácia,
 • Stavebníctvo,
 • Gastro,
 • Hutníctvo,
 • Oceliarstvo

25 nov 2020

The 2020 forecast downturn in Romania’s economy suddenly accelerated under the lockdown conditions imposed to tackle the COVID-19 pandemic.

Introduction

When we polled businesses across Eastern Europe during the pandemic, more businesses  in Romania described the negative impact of the pandemic-led economic crisis than the regional average. 55% of businesses in Romania told us about the negative impact on profitability in comparison to the East European average of 43%. When benchmarking revenue and cash flow against the survey results for the region, however, businesses in Romania appeared closer in line to the results reported by businesses in Eastern Europe.

When asked what kind of measures they needed to take to protect their business from the negative impact of the pandemic-led economic crisis, businesses in Romania most  frequently told us they delayed payments to suppliers. In fact, this was reported by 52% of the businesses we spoke to in Romania and represents the highest percentage than the average for Eastern Europe, which reported an average of 43% across the region.

Key takeaways from the report

 • Trade credit is currently involved in 58% of the B2B sales of businesses surveyed in Romania, down from last year’s pre-pandemic levels of 78%.
 • Domestic SMEs continue to enjoy access to trade credit
 • Pandemic recession causes overdue invoices to surge by 74%
 • Trade credit insurance is considered by 70% of businesses as they prepare for 2021
 • Containing costs in 2021 is a big worry for businesses in Romania

Interested in getting to know more?

For a complete overview of the corporate payment behaviour in Romania during the COVID-19 pandemic and global recession, please download the complete report. The report gives also insight into the impact of the pandemic-induced economic crisis on the following industries in the country:

 • Agri-food
 • Chemicals
 • Construction
 • Construction materials
 • Steel-metals

Dowload the full report
All content on this page is subject to our Disclaimer, available here.

 

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.