Pharmaceuticals Industry Trends France - 2022

Trhový prieskum

  • Francúzsko
  • Chemikálie / Farmácia

15 mar 2022

Healthy profit margins despite public pressure to lower sales prices

IT France pharma credit risk 2022

In 2020, France accounted for 3.1% of global pharmaceuticals production. French pharmaceuticals value added output is forecast to level off in 2022, following increases of 4% in 2020 and 3% in 2021. French pharmaceutical producers are highly export-oriented, and sales abroad of brand-name drugs mainly sustain their margins. In this segment, ongoing large R&D investments are key to sustaining a competitive edge, and to generating future revenues.

IT France pharma output 2022

The French domestic market for pharmaceuticals is highly regulated, in particular for reimbursable drugs, which account for about 30% of sales. Brand-name drug producers face strong competition from the generics segment. Additionally, there is continued pressure from the French public health authorities to lower sales costs of drugs and medicines for end-consumers. Regulatory constraints also affect profits of pharmaceutical wholesalers, distributors and pharmacies. However, their margins imoroved in 2021, as sales of medicines and disinfectants/detergents have sharply increased during the pandemic.

In 2020 and early 2021 there was a temporary import shortage of active pharmaceutical ingredients (API) and other drugs from China and India. This has raised concerns in the French government about the high dependency (about 80% of feedstock and medicines have to be imported from Asia). However, no concrete plans have materialised to support reshoring or nearshoring of production plants.

External financing requirements of pharmaceutical producers are high, due to large capital expenditure and high R&D investment. While many businesses are highly geared, in general, they generate healthy margins, and banks are willing to provide loans to the industry. Payments take 30-60 days on average, and payment behaviour in the sector has been good over the past two years, with no notable payment delays. We expect that insolvencies of pharmaceutical businesses will remain at a very low level in 2022. Due to the benign credit risk situation of most businesses and good growth prospects, our underwriting stance is open for producers, wholesalers/distributors and pharmacies/drugstores alike.

 

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..