Pharmaceuticals Industry Trends Germany - 2022

Trhový prieskum

  • Nemecko
  • Chemikálie / Farmácia

15 mar 2022

Robust output growth expected in 2022

IT Germany pharma credit risk 2022

In 2020, Germany accounted for 4.5% of global pharmaceuticals production. Pharmaceuticals value added output is forecast to grow by 4% in 2022 and by more than 2% in 2023, after increasing 5.2% in 2021. Health care growth remains robust this year, expected to increase by more than 4%.  

IT Germany pharma output 2022

Covid-19 vaccines have mainly driven demand, while at the same time producers of cold medicines have recorded lower sales, as physical distancing and mask wearing reduced the number of related diseases. There is still a backlog of non-Covid related medical treatments and spending on drugs. However, a rebound is underway, and non-Covid related pharmaceuticals output will benefit this year and in 2023. 

Mid-and long-term demand for pharmaceuticals will be driven by demographic developments. The progressive ageing of Germany´s population will require an increase in medical treatments, in particular for chronic diseases. This will mainly benefit producers of speciality products, but also manufacturers of generic drugs. The German healthcare market is highly regulated, and the legislative pressure on pharmaceutical businesses to lower their sales prices of drugs for end-consumers is not overly high. 

Profit margins of both producers and pharmacies have increased in 2021, while pharmaceutical wholesalers/distributors continue to work with low margins. With a potential abatement or even an end of the pandemic we expect profit margins of producers and pharmacies will likely flatten.

In general, German pharmaceutical businesses have robust equity, solvency and liquidity. Payments take 30-60 days on average. Compared with other German industries, the sector´s payment behaviour has always been better than average, with no notable payment delays. The insolvency environment is stable, and we expect business failures to remain at a low level. Due to the benign credit risk situation of most businesses and the good growth prospects in the coming years, our underwriting stance is open for producers, wholesalers/distributors and pharmacies/drugstores.

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..