Trade successfully with China webinar

Obchodujte úspešne s

 • Čína
 • Poľnohospodárstvo,
 • Automotive / Doprava,
 • Chemikálie / Farmácia,
 • Stavebníctvo,
 • Tovary dlhodobej spotreby,
 • Elektronika / ICT,
 • Finančné služby,
 • Gastro,
 • Všeobecný hospodársky,
 • Stroje / strojárstvo,
 • Hutníctvo,
 • Papier,
 • Služby,
 • Oceliarstvo,
 • Textil

12 okt 2016

On 15 November 2016, Atradius Credit Insurance hosted a webinar that looked at the opportunities available for trade with China and how to safely transact your business.

 

 

 

 

 

 

TSW China 700x525

 

 

 

 

 

China, by far the largest economy of Asia is gradually shifting from investment-led growth towards consumption. With slower growth forecast and changing government priorities it is important to know how to approach the Chinese market and avoid the potential pitfalls.

On 15 November at 10:00 CET, Atradius Credit Insurance hosted a webinar that looked at the opportunities available for trade with China and how to safely transact your business.

A panel of experts on China’s economy, business culture and law covered the opportunities and the logistics of trading in and with China in a lively debate designed to help businesses make their mark there. The discussion was led by award winning financial journalist and broadcaster Adam Shaw.

Click here to register and watch the recording of our Trade Successfully with China webinar.

Trade successfully with China guide

The Trade Successfully with China report looks at ten principles that those seeking to expand their sales strategy into China should follow, to avoid the many pitfalls of trading in untried territory.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.