Atradius Atrium– portál postavený na technológii Oracle

Tlačová správa

Bratislava, 18 December 2017 – Atradius, špecialista na kreditný manažment spustil nový online portál na správu kreditného manažmentu postavený na technológii Oracle

Táto digitálna platforma umožňuje spoločnostiam na celom svete spravovať svoje poistné zmluvy a žiadať o kreditné limity na jednom mieste v reálnom čase.

Nový portál poskytuje zákazníkom spoločnosti Atradius rýchly a jednoduchý spôsob zadávania kreditných limitov na celom svete vo viac ako 45 krajinách. Bol postavený s dôrazom na flexibilitu jeho architektúry, aby sa dali ľahko pridávať nové funkcie.

Portál Atradius Atrium poskytne poistným maklérom a account managerom rýchlejší a efektívnejší nástroj na zadanie žiadostí o poistné plnenie pre poistených zákazníkov spoločnosti Atradius. Užívatelia si môžu vyhľadávať a zobrazovať informácie o bonite odberateľov, ako sú hodnotenia odberateľov, súčasné krytie a škody pred tým, než požiadajú o kreditný limit. Zákazník potom môže priamo požiadať o kreditný limit s informáciami, ktoré pripojí do žiadosti.

Atrium bolo vyvinuté pomocou technológie Oracle, ktorá sa pripája k back office aplikácii založenej na technológii Oracle pre podnikové aplikácie. Atradius dôsledne a zámerne štandardizoval svoje IT prostredie na technológii Oracle, aby bolo celé prostredie jednotné a postavené len na jednej platforme. Tým profituje z bezproblémovej integrácie a optimálneho využívania licencií Oracle. Atradius tiež využíva riešenia založené na cloudových riešeniach Oracle, ktoré zahŕňajú Oracle Human Capital Management (HCM) Cloud a Oracle Sales Cloud.

Dr. Jörg Müller, IT riaditeľ Atradius Group: "Zákaznícky portál Atrium je pre nás dôležitým medzníkom pri modernizácii nášho biznisu. Je to obrovský šetrič času pre našich zákazníkov a znižuje riziko chýb, takže správa limitov je rýchla, jednoduchá a transparentná."

Spoločnosť Oracle a jej technológia sú neoddeliteľnou súčasťou a pomáha nám zlepšiť skúsenosti našich zákazníkov s týmito technológiami.

René van Stiphout, country leader Oracle v Holandsku: "Spoločnosti, ktoré používajú softvér poskytovaný spoločnosťou Atradius, majú okamžitý a mobilný prístup vždy, keď ho potrebujú."

Spustenie portálu Atrium nasleduje úspech oceňovaného online analytického nástroja Atradius Insights. Tento systém pomáha klientom identifikovať riziká, monitorovať výkonnosť portfólia a nachádzať nové príležitosti na business.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.