Atradius expanduje ďalej na trhy Bulharska a Rumunska.

Tlačová správa

Bratislava, 15 November, 2017 – Atradius expanduje ďalej na trhy Bulharska a Rumunska

V prípade potreby sa klienti a obchodní partneri môžu obrátiť priamo na pobočku v Sofii a Bukurešti. Atradius poskytuje spoločnostiam ochranu pre prípad oneskorenia alebo nedodržania záväzkov zo strany ich zákazníkov. Nové pobočky môžu taktiež poskytnúť klientom detailnejšie informácie o kondícii odvetví v oboch krajinách

"Trhy Bulharska a Rumunska sú vďaka ich vysokému rastu cieľovými destináciami mnohých našich klientov. Rast exportu a otváranie pobočiek v týchto krajinách je jednoznačným ukazovateľom toho, kde nás naši klienti potrebujú a kde vidia nové príležitosti." komentuje otvorenie ďalších pobočiek Tomáš Mezírka, generálny riaditeľ Atradius Slovensko. "Naše aktivity v tomto regióne nám umožnia participovať na robustnom raste formou sofistikovanej podpory a servisu ako pre slovenských klientov, tak aj pre miestne spoločnosti. Je to teda ďalší logický krok v rámci našej globálnej rozvojovej stratégie. "

Hrubý domáci produkt Rumunska v posledných rokoch rástol medziročne o 4 až 4,8 percenta, čo v porovnaní s ostatnými členskými štátmi Európskej únie predstavuje nadpriemerný hospodársky rast. Objem trhu poistenia pohľadávok predstavuje v Rumunsku až 24 miliónov EUR s ročným rastom približne 10%. V Bulharsku predstavuje tento objem v súčasnosti asi 6 miliónov EUR, nezanedbateľný rast tohto typu poistenia predstavuje pre novú pobočku výrazný potenciál.

"Chceme ponúknuť našim zákazníkom najlepšie služby s čo najväčšou odbornosťou na najvýznamnejších trhoch," vysvetľuje Thomas Langen, Senior Regional Director pre Nemecko, strednú Európu a východnú Európu v Atradius. "Otvorením dvoch nových pobočiek nielen posilníme našu pozíciu vo vzťahu k miestnym spoločnostiam, ale posilňuje to taktiež našu pozíciu voči medzinárodným klientom, ktorých biznis zasahuje aj do tohto regiónu.“

Atradius bude svoje služby v oboch krajinách poskytovať z centrálne umiestnených pobočiek v Sofii a Bukurešti. Sales a Account management tím s medzinárodnými skúsenosťami bude zodpovedať za komunikáciu so zákazníkmi a podporu klientov a tím pre analýzu rizík bude schopný posúdiť riziká vzniku neplatenia pri rumunských a bulharských zákazníkov.

 

Medzinárodný rast

Zavedenie pobočiek v Bulharsku a Rumunsku je súčasťou globálnej stratégie rastu spoločnosti Atradius, ktorej cieľom je zabezpečiť najlepšie služby a lokálne odborné znalosti na vysokej úrovni pre národných a medzinárodných klientov.

V roku 2016 Atradius rozšíril svoj dosah v Ázii o novú kanceláriu v Južnej Kórei. Vďaka posilneniu svojej pôsobnosti v Južnej Afrike a ďalších krajinách regiónu získal Atradius aj 25 percent podielu v poisťovni Insurance Guarantee Corporation of Africa Ltd (CGIC), vedúcej poisťovni obchodných úverov v Afrike.

Atradius ďalej posilnil svoju pozíciu vďaka úplnému prevzatiu Graydonu, vedúcej úverovej informačnej agentúry v Holandsku, Belgicku a Veľkej Británii, ako aj akvizícii 80 percent akcií portugalskej úverovej informačnej kancelárie Ignios. Okrem toho Atradius Collections pôsobí od minulého roka aj v Indii a Číne.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.