David Capdevila menovaný novým výkonným riaditeľom

Tlačová správa

Bratislava, 11. novembra 2019 - Od 1. januára 2020 nahradí Isidora Undu, ktorý oznámil svoj odchod po 12 rokoch z pozície výkonného riaditeľa poisťovne, David Capdevila.

Na svojom zasadnutí dňa 31. októbra 2019, odsúhlasilo predstavenstvo Grupo Catalana Occidente a dozorná rada Atradius N.V. vymenovanie Davida Capdevila na pozíciu nového výkonného riaditeľa (CEO) Atradius N.V. Capdevila v tejto funkcii nahradí Isidora Undu, ktorý odchádza po 12 rokoch z pozície CEO poisťovne. K týmto zmenám dôjde s účinnosťou k 1. januáru 2020.

Predseda predstavenstva Grupo Catalana Occidente, José María Serra, poďakoval Isidoro Undovi za jeho prácu v poisťovni a menovite zdôraznil jeho úlohu pre rozvoj a konsolidáciu poisťovne Atradius, ako vedúci spoločnosti v medzinárodnom poistení pohľadávok.

Unda bol menovaný na pozíciu CEO spoločnosti Atradius N.V. v apríli 2007, kedy spoločnosti Crédito y Caución a Atradius N.V. oznámili zlúčenie. Skôr, od roku 2001, pôsobil Unda ako CEO spoločnosti Crédito y Caución.

 

 

 

Kariéra nového CEO

David Capdevila vyštudoval ekonomiku a obchod a má magisterský titul v odbore Economics and Business Management z IESE. Jeho pôsobenie v Grupo Catalana Occidente začalo v roku 1992 na pozícii riaditeľa pre organizáciu a kvalitu a odvtedy zastával rôzne ďalšie pozície v rámci skupiny a jej spoločností. 

David Capdevila

 

 

V roku 2016 bol menovaný CEO spoločnosti Plus Ultra Seguros. Skôr, v rokoch 2006 až 2013, bol CEO spoločnosti Crédito y Caución a v rokoch 2010 až 2013 Chief Market Officer (CMO) a člen predstavenstva Atradius. 

José María Serra vyzdvihol tiež prínos Davida Capdevila: "Som presvedčený, že vymenovanie Davida ako CEO posilní Atradius v pozícii medzinárodného poisťovateľa pohľadávok".