Desať zásad úspešného exportu do Číny

Tlačová správa

Amsterdam, 12. októbra 2016 - S cieľom maximalizovať šance na úspešné obchodné transakcie na čínskom trhu zverejnil Atradius príručku Trade successfully with China (Obchodujte úspešne s Čínou).

Čína - zďaleka najväčšia ázijská ekonomika - sa postupne presúva od rastu poháňaného investíciami smerom k spotrebe. Vzhľadom k predpovedi  pomalšieho rastu a meniacim sa prioritám vlády je dôležité vedieť, kde sa nachádza Vaša cieľová skupina a kde ležia Vaše najväčšie príležitosti.

Jednou z oblastí, ktorá sa na narastajúce požiadavky stáva atraktívnou pre zahraničných investorov, je e-commerce. Podľa prieskumu spoločnosti Frost & Sullivan je dnes 57% B2B predajov realizovaných online a tento digitálny trend sa bude ďalej vyvíjať, pričom by celosvetové B2B predaje mali do roku 2020 dosiahnuť objem 12 biliónov dolárov (z 5,5 bilióna v roku 2012). Čína pritom disponuje najväčším e-commerce trhom na svete, na ktorom B2B predaje rastú každoročne o 25%. Existuje tu dokonca každoročný špeciálny online shopping day - "Singles Day" - počas ktorého bol v roku 2015 dosiahnutý obrat v prepočte 12 miliárd dolárov. Medzi najčastejšie online vyhľadávané komodity a zároveň medzi najrýchlejšie rastúce dovozné artikle patrí v Číne elektronika a dizajnové oblečenie.

Vďaka predpovediam stabilného rastu e-commerce segmentu a so spotrebiteľskou základňou mimoriadne naklonenou online transakciám by spoločnosti obchodujúce s Čínou a v rámci Číny mali zvážiť online predaje. Avšak investície do online platforiem a snaha stať sa atraktívnym pre čínskych spotrebiteľov vyžaduje viac ako len vysporiadanie sa s jazykovou bariérou. Zahraničné firmy, ktoré dúfajú v zanechanie stopy v e-commerce alebo iných sektoroch v Číne, musia rozumieť trhu, na ktorom sa pokúšajú etablovať, a pravidlám aplikovaným na cezhraničný obchod.

Naša príručka "Obchodujte úspešne s Čínou" je určená na to, aby pomohla spoločnostiam pripravujúcim sa na obchodné kontakty s čínskymi partnermi. Desatoro, do ktorého tieto princípy zhŕňa, by malo poskytnúť prehľad o všetkých úskaliach, ktoré môžu počas obchodovania v tejto krajine potenciálne nastať.

Atradius  na túto tému vysielal bezplatný webinár, a to 15. novembra 2016 od 10.00 hod stredoeurópskeho času.

O spoločnosti Atradius
Spoločnosť Atradius je jednou z najväčších poisťovní pohľadávok  a poskytovateľ inkasných služieb na svete s účasťou v 50 krajinách sveta. Atradius má prístup k úverovým informáciám o viac ako 200  miliónoch spoločností na svete. Produkty spoločnosti Atradius pomáhajú ochraňovať podniky v rámci celého sveta proti rizikám z nezaplatenia v spojení s predajom úverových produktov a služieb. Atradius tvorí časť Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), jednej z popredných poisťovní pohľadávok v Španielsku a na celom svete.

Ďalšie informácie:
Atradius Corporate Communications
John Blackwell
Tel.: +31 20 553 2047
E-mail: john.blackwell@atradius.com
atradius.com

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.