Zabezpečenie

Zostaňte bezpečne prihlásení s kybernetickým zabezpečením Atradius a naučte sa rozpoznávať podozrivé správanie, ktoré môže byť pokusom o phishing alebo vishing.

Čo znamená phishing a vishing? 

Phishing je falošná snaha, často prostredníctvom rozosielania e-mailových správ alebo používaním falošných webových stránok, ktorá má za účel oklamať adresáta, aby poskytol svoje osobné alebo finančné údaje na falošnú stránku, ktorá adresátovi pripadá, že je dôveryhodným zdrojom, ako napríklad Atradius. Týmito údajmi môže byť žiadosť o dátum vášho narodenia, prihlasovacie údaje, bankové údaje, údaje o kreditnej karte, kódy PIN, atď. Vishing je podvodný pokus o získanie takýchto informácií po telefóne.

Ako spoznám, že ide o phishing/vishing?

Mali by ste sa vždy mať na pozore pred všetkými telefónnymi hovory alebo pred správami, ktoré vás žiadajú o vaše osobné alebo finančné informácie alebo o správy, ktoré vás odkazujú na webové stránky so žiadosťou o poskytnutie takýchto údajov. Vždy sa pýtajte sami seba, či kontakt, hoci pochádza zdanlivo z dôveryhodného zdroja, nemôže byť podvod.

Ako sa môžem proti nim brániť? 

Buďte opatrní. Atradius nikdy neposiela nevyžiadané e-mailové správy, ktoré by od našich klientov požadovali, aby ich prostredníctvom naši klienti aktualizovali alebo overovali svoje osobné či bezpečnostné údaje. Atradius vám nebude volať a žiadať vás, aby ste aktualizovali alebo overili vaše údaje, najmä po vás nebude nikdy požadovať, aby ste prezradili vaše heslo. Vaše prihlasovacie údaje sú súkromné a nemali by byť preto prezradiť žiadnej inej osobe.

Všímajte si všetkých prípadných varovanie, ktoré zverejníme na našich stránkach Atradius.

Premýšľajte, než kliknete na určitý odkaz, a venujte zvýšenú pozornosť na správy na stránkach, ktoré vyžadujú vaše prihlásenie. Počítačoví delikventi môžu použiť odkazy v e-mailoch, on-line reklamy a tweety na to, aby vás nasmerovali na falošné stránky, z ktorých si potom môžu ukradnúť vaše prihlasovacie údaje. Prihláste sa iba k takému účtu, kde ste si skutočne istí, že ste webovú stránku navštívili priamo. Aby ste si mohli byť istí, že ste pripojení na webové stránky v zabezpečenom prostredí Atradius, pomôžeme vám; skontrolujte nasledujúce:

  • Je adresa webové stránky Atradius napsána správně? Počítačoví delikventi často vytvářejí webové stránky pod trochu odlišných názvem, jako například atardius.com namísto správného atradius.com.
  • (pre zabezpečené prihlásenie na stránky Atradius) Začína adresa https: //? Písmeno 's' v adrese znamená, že ide o "bezpečné" prihlásenie; teda záruku, že ide o kódové zabezpečenie obsahu, ktoré zabraňuje možnosti napodobňovanie, ao záruku, že sú dáta šifrované. Vidíte Ak v adrese iba označenie "http" (bez "s"), potom nie je pripojenie na Internet bezpečné.
  • (pre zabezpečené prihlásenie na stránky Atradius) Začína adresa https: //? Písmeno 's' v adrese znamená, že ide o "bezpečné" prihlásenie; teda záruku, že ide o kódové zabezpečenie obsahu, ktoré zabraňuje možnosti napodobňovanie, ao záruku, že sú dáta šifrované. Vidíte Ak v adrese iba označenie "http" (bez "s"), potom nie je pripojenie na Internet bezpečné.

Zaistite, aby bol softvér vo vašom počítači (zariadenia) aktuálny, bol bezpečne nainštalovaný a bol prevádzkyschopný. Najmä si všímajte nasledujúceho:

  • Dbajte na to, aby bol váš počítač (zariadenia) dobre chránený. Používajte len aktuálne "up-to-date" antivírusový softvér dohromady so zabezpečením cez firewall. Uistite sa, že sa oba softvéry automaticky aktivujú, kedykoľvek zapnete váš prístroj.
  • Pravidelne kontrolujte aktualizácie vášho operačného systému a softvér (aplikácie, antivírusové programy, internetové prehliadače a prehliadače plug-in) a nainštalujte je, keď budú aktualizácie k dispozícii.
  • Neinštalujte žiadny softvér (aplikácie, antivírusové programy, internetové prehliadače alebo prehliadača plug-in), ktoré pochádzajú z neznámeho zdroja.
  • Uistite sa, že je vaše bezdrôtové pripojenie k sieti bezpečné.
  • Skontrolujte, či sú vaše plug-iny aktuálne a či boli získané výlučne z takýchto webových stránok, ktorým dôverujete (obsahujú ďalšie funkcie pre počítačové programy. Príkladom sú aplikácie Adobe Reader, Adobe Flash, Microsoft Silverlight, Java).

Čo mám urobiť keď zistím, že sa jedná o podvod - phising?

Najdôležitejšie je, aby ste nikdy neodpovedali na podozrivé správy a neposkytovali svoje osobné alebo finančné údaje.

Nevyplňujte žiadne formuláre alebo sa neprihlasujte na stránky, ktoré vás odkazujú na stránky z týchto podozrivých správ.

Kontaktujte Atradius len prostredníctvom vami známych kontaktných osôb, aby ste nahlásili pokus o phishing. Dávajte pozor, aby ste nereagovali na žiadne návrhy, ktoré sú súčasťou podozrivého e-mailu, vyzývajúci vás, aby ste kontaktovali Atradius, a to ani tak, že na podozrivý odkaz kliknete.
Pri podozrení o Vishing buďte tiež opatrní, keď nás budete následne kontaktovať telefonicky - počkajte niekoľko minút, než vytočíte linku Atradius, pretože podvodník môže byť stále napojený na linku.