Kariéra v spoločnosti Atradius

Sme celosvetová spoločnosť a ako taká naberáme talenty po celom svete. Presadzujeme pozitívnu a rôznorodú pracovnú kultúru pre všetkých našich zamestnancov.

Srdcom nášho podnikania je dôraz na starostlivosť o dobré vzťahy. Dosahujeme ich tým, že pre všetkých našich zamestnancov rozvíjame príjemné pracovné prostredie založené na spolupráci a tímovej práci. Túto našu pozornosť zameriavame samozrejme aj na našich klientov, s ktorými sa usilujeme o vybudovanie pevných pracovných vzťahov.

Rozvijáme dobre ohodnotené pracovné príležitosti

Vieme, že nám dodáte najlepšiu prácu, ak zistíte, že Vaše zamestnanie bude dostatočne povzbudivé a dobre finančne ohodnotené. V spoločnosti Atradius podporujeme všetkých našich zamestnancov k tomu, aby nám zo seba mohli vydať len to najlepšie, aby rozvíjali svoje schopnosti a boli ambiciózni - a to nielen pre spoločnosť Atradius, ale aj pre seba.

Ako náš zamestnanec budete povzbudzovaný (a) na to, aby ste prevzal (a) budovanie Vašej kariéry do vlastných rúk. Budeme Vás podporovať, ak budete potrebovať poradiť alebo sa vzdelávať v školiacich programoch, a pomôžeme Vám, aby ste žili podľa svojich ambícií.

 

Woman holding mug Atradius Collect@Net

 

Pracujeme s pozitívnym kultúrnym prostredím

Budovanie pozitívnych vzťahov medzi našimi kolegami a klientmi je pre nás kľúčovým pravidlom pre to, aby sme správne a dobre fungovali. Považujeme sa za zamestnávateľa rovnakých príležitostí a pevne veríme tomu, že každý náš zamestnanec má právo na to, aby mu bola prejavovaná rovnaká úcta a rešpekt.

Sme nadnárodná spoločnosť, ktorá poskytuje veľa príležitostí na cestovanie a pre medzinárodnú prácu. Po celom svete, vo väčšine našich kancelárií, môžete nájsť zamestnancov z mnohých rozdielnych národností a kultúr.

Etika našej spoločnosti jasne vyjadruje, akým spôsobom pozeráme sami na seba a na našich zamestnancov. Sme odborníkmi v našom odbore. Radi pracujeme s kultúrnymi inováciami, v ktorých využívame nových technológií k tomu, aby sme v prospech našich klientov vyvinuli nové služby. Veríme v spoluprácu a v tímovú prácu a rovnako tak rozvíjame dobré obchodné vzťahy s našimi klientmi 

Okrem toho vyplýva naša činnosť aj z firemného kódexu spoločenského a obchodného správania, nazvaného Zásady vedenia a správy spoločnosti Atradius, v ktorom sa zaväzujeme, že budeme plniť naše povinnosti čestne a v súlade s naším vyhlásením o morálnom a etickom správaní.

Atradius sports event

 

Vytvárame odlišnosti

Podporujeme desatoro princípov OSN Global Compact. Veríme, že máme povinnosť správať sa k našim zamestnancom poctivo, čestne a s úctou, a na oplátku ich podporujeme, aby sami za seba usilovali a rozvíjali svoju spoločenskú zodpovednosť. To na lokálnej úrovni poskytuje príležitosti mnohým našim zamestnancom k tomu, aby sa zúčastnili charitatívnych činností alebo sa angažovali v činnostiach súvisiacich s otázkami životného prostredia a podporovali tak svojej komunity.

Práca v spoločnosti Atradius

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, aké je to pracovať pre spoločnosť Atradius, pozrite sa na niektoré profesijné momentky od našich kolegov z rôznych oddelení, ktorí v súčasnosti stále pracujú pre Atradius.

 

Frank Ronsholt HR case studyFrank Rønsholt

The coffee tastes best in Milan

One week you will find IT specialist Frank Rønsholt in the process of preparing the workstations in Helsinki. The following week he may be on his way to Tokyo to move an overheated and earthquake-threatened server into the shade. As part of the Atradius international IT team, respect for the cultural differences that naturally exist in an organisation with offices in 50 countries, is a core competency. The systems must work well for customers and colleagues from the time the sun rises in Shanghai, until it sets in Honolulu.
 

Milan, Istanbul, Stockholm, Tokyo - name a city and 44-year-old Frank Rønsholt has been there. There will most likely also to be a good story associated with it. It can be a breathless tale of an unforeseen problem that is solved in the eleventh hour. Or it could be the story of how wide the time indication, such as Thursday morning at 09:00 a.m. can be interpreted depending on the latitude we find ourselves in - and how fatal it can be if the interpretation of a local external supplier is "just before the weekend".

Being prepared for anything

Frank often doesn’t know what issue he’ll face until he arrives to solve it. But far from presenting a problem, it is this very unpredictability that he relishes. He says: "If everything just plays – then yes, you have done the job very well. But it really gets exciting those times when you stand on-site and must find a solution straight away, because we know that if we do not find the solution, we might as well go home again - so when things succeed, it is really great."

The fact that Frank succeeds is due to a good mix of stubbornness, overview and a sharp sense of where an error has occurred. To this is added the respect and understanding of the diversity of colleagues across borders.

Frank is a familiar face in the Atradius Group. The IT specialist from Copenhagen is well received and he will be offered coffee from automat machines from all around the world. Where is the coffee best? There is no doubt:  according to Frank: “the espresso from the machine in Milan tastes of real coffee”.

 

Bart Poublon HR case studyBart Poublon

Living a dream and travelling the world

For someone who wasn’t keen on languages at school, Bart Poublon’s linguistic capabilities are impressive. He speaks English, French, Dutch, German and some Japanese. Ask him about language, however, and he just shrugs modestly - the languages are incidental to something more important: travel.

“My first job was as an accountant near my home in Belgium. But after a while, I realised this wasn’t something I wanted to do until I was 65. I wanted to travel,” he admits.

 

Atradius Case study Bart 1

 

 

 

 

 

 

After quitting accountancy, Bart joined the Risk Services team at Atradius and took up a position in Paris. He’s been with Atradius ever since, in a career that has so far taken him to France, the UK, Japan, Australia and Hong Kong.

Learning respect in Japan: Asia-Pacific Risk Team

Today Bart is based in Hong Kong and is Executive Manager for the Risk Team in Asia Pacific. He looks after about 60 credit analysts across the region, from Shanghai to Sydney. “I steer the team in making good, prompt, risk decisions for customers, while also remaining in control of risk for Atradius”, he explains.

He adds: “I oversee the high value cases that are put by the team to me for sign off. I also chair the Asia Pacific, Africa, India, and Middle East Local Credit Committee and the Atradius Country Committee that sets the country underwriting guidelines for each market we underwrite.”

Now that he has lived in so many countries, does he have a favourite? “I do love Japan”, he confesses, “It has mystique. It is very traditional but in other ways ultra-modern, it has taught me a lot about respect and it is where I met my wife.

“I first worked in Japan as a senior underwriter during the height of the financial crisis. We needed to reduce a credit limit on a particular account, so I visited in person to explain the position. The following week I was asked to return, as the customer had not accepted my explanation. This happened for three weeks in a row. On the fourth week, my boss came with me. Although he didn’t have anything new to add, his explanation was accepted. “A bit of grey hair made all the difference, my customer just needed to hear the news from someone more senior. A respect for hierarchy was a good lesson for a cocky young man to learn!”

Pracovné príležitosti

Sme medzinárodná spoločnosť a ako taká získavame talenty pre prácu v Atradius po celom svete. Pozrite sa na naše voľné pracovné pozície a kontaktujte nás so svojím životopisom a sprievodným listom na info.sk@atradius.com alebo priamo na adresu zodpovednej kontaktnej osoby.

Australia Austria
Belgium FR Belgium NL
Czech Republic Denmark
France Germany
The Netherlands Sweden
United States  

 

Súvisiaci obsah

Vedenie a správa

Prostredníctvom Zásad vedenia a správy spoločnosti, Charty zákazníckych služieb, investíciou do inovácií sme viazaní k tomu, aby sme viedli našich zamestnancov k zlepšovaniu našich produktov.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.