O nás

"Úrovne vzťahov a služieb poskytované spoločnosťou Atradius sú na špičkovej úrovni. Atradius plne chápe naše obchodné potreby a požiadavky."

Vishnu Gopie, General Manager, Credit & AR, LG Electronics LTD

Špecialisti v poisťovaní pohľadávok, zaistení a vymáhaní pohľadávok si kontinuálne budujú vzťahy so svojimi klientami. Aktívne s nimi pracuj, aby im rozumeli a podporovali rozvoj ich podnikania.

Manažment

Správna a Dozorná rada riadi naše podnikanie, vedené záujmami akcionárov a potrebami klientov.

Udržateľnosť

Veríme v budúcnosť založenú na udržateľnom globálnom obchode s pozitívnymi výsledkami pre ľudí a planétu

Informácie pre akcionárov

Atradius N.V. je súkromná spoločnosť, ktorá je úplne vo vlastníctve spoločnosti Grupo Catalana Occidente, S.A. a spoločnosti Grupo Compañía Española de Crédito y Caución, S.L.

Vedenie a správa

Prostredníctvom Zásad vedenia a správy spoločnosti, Charty zákazníckych služieb, investíciou do inovácií sme viazaní k tomu, aby sme viedli našich zamestnancov k zlepšovaniu našich produktov.

Kľúčové fakty a čísla

Sme jednou z najväčších poisťovní pohľadávok, poskytovateľom zaisťovacích služieb a vymáhania pohľadávok s prítomnosťou na každom kontinente.

Key facts and figures SK 22

Výročné správy

Výročná správa je kompletný prehľad výsledkov Atradius N.V. za jeden rok. Zahŕňa výsledky a stratégiu, ročnú účtovnú závierku a dodatočné finančné informácie.

Rating finančnej sily

Rating našej spoločnosti bol potvrdený ratingovou agentúrou A.M. Best na úrovni "A" (Excelentný) so stabilným výhľadom a agentúrou Moodys na úrovni "A1" so stabilným výhľadom.

História

V roku 2015 sme oslavovali 90. výročie, čo je kľúčový míľnik v našej histórii podporovania globálneho podnikania.

Keizersgracht Office History Teaser

Organizačná štruktúra

Operačná štruktúra našej nadnárodnej spoločnosti je organizovaná tak, aby bola čo najviac efektívna a aby zamedzovala regulačným zložitostiam, charakteristickým pre rôzne legislatívne rámce vo svete.

Kariéra v spoločnosti Atradius

Sme celosvetová spoločnosť a ako taká naberáme talenty po celom svete. Presadzujeme pozitívnu a rôznorodú pracovnú kultúru pre všetkých našich zamestnancov.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..