O nás

"Úrovne vzťahov a služieb poskytované spoločnosťou Atradius sú na špičkovej úrovni. Atradius plne chápe naše obchodné potreby a požiadavky."

Vishnu Gopie, General Manager, Credit & AR, LG Electronics LTD

Špecialisti v poisťovaní pohľadávok, zaistení a vymáhaní pohľadávok si kontinuálne budujú vzťahy so svojimi klientami. Aktívne s nimi pracuj, aby im rozumeli a podporovali rozvoj ich podnikania.

Manažment

Správna a Dozorná rada riadi naše podnikanie, vedené záujmami akcionárov a potrebami klientov.

Zodpovednosť spoločnosti

Ako spoločnosť, ktorej úlohou je zabezpečenie úspešného obchodu, je ekonomické hľadisko našou najväčšou zodpovednosťou. Obchod je nevyhnutný pre svetový ekonomický vývoj .

Informácie pre akcionárov

Atradius N.V. je súkromná spoločnosť, ktorá je úplne vo vlastníctve spoločnosti Grupo Catalana Occidente, S.A. a spoločnosti Grupo Compañía Española de Crédito y Caución, S.L.

Vedenie a správa

Prostredníctvom Zásad vedenia a správy spoločnosti, Charty zákazníckych služieb, investíciou do inovácií sme viazaní k tomu, aby sme viedli našich zamestnancov k zlepšovaniu našich produktov.

Kľúčové fakty a čísla

Sme jednou z najväčších poisťovní pohľadávok, poskytovateľom zaisťovacích služieb a vymáhania pohľadávok s prítomnosťou na každom kontinente.

Key facts and figures SK 21 v2

Výročné správy

Výročná správa je kompletný prehľad výsledkov Atradius N.V. za jeden rok. Zahŕňa výsledky a stratégiu, ročnú účtovnú závierku a dodatočné finančné informácie.

Rating finančnej sily

Rating finančnej sily našej spoločnosti bol potvrdený ratingovou agentúrou A.M. Best na úrovni "A" (Excelentný) so stabilným výhľadom; a agentúrou Moodys na úrovni "A2" so stabilným výhľadom.

História

V roku 2015 sme oslavovali 90. výročie, čo je kľúčový míľnik v našej histórii podporovania globálneho podnikania.

Keizersgracht Office History Teaser

Organizačná štruktúra

Operačná štruktúra našej nadnárodnej spoločnosti je organizovaná tak, aby bola čo najviac efektívna a aby zamedzovala regulačným zložitostiam, charakteristickým pre rôzne legislatívne rámce vo svete.

Kariéra v spoločnosti Atradius

Sme celosvetová spoločnosť a ako taká naberáme talenty po celom svete. Presadzujeme pozitívnu a rôznorodú pracovnú kultúru pre všetkých našich zamestnancov.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.