O nás

"Úrovne vzťahov a služieb poskytované spoločnosťou Atradius sú na špičkovej úrovni. Atradius plne chápe naše obchodné potreby a požiadavky."

Vishnu Gopie, General Manager, Credit & AR, LG Electronics LTD

Špecialisti v poisťovaní pohľadávok, zaistení a vymáhaní pohľadávok si kontinuálne budujú vzťahy so svojimi klientami. Aktívne s nimi pracuj, aby im rozumeli a podporovali rozvoj ich podnikania.

Manažment

Správna a Dozorná rada riadi naše podnikanie, vedené záujmami akcionárov a potrebami klientov.

Zodpovednosť spoločnosti

Ako spoločnosť, ktorej úlohou je zabezpečenie úspešného obchodu, je ekonomické hľadisko našou najväčšou zodpovednosťou. Obchod je nevyhnutný pre svetový ekonomický vývoj .

Informácie pre akcionárov

Atradius N.V. je súkromná spoločnosť, ktorá je úplne vo vlastníctve spoločnosti Grupo Catalana Occidente, S.A. a spoločnosti Grupo Compañía Española de Crédito y Caución, S.L.

Vedenie a správa

Prostredníctvom Zásad vedenia a správy spoločnosti, Charty zákazníckych služieb, investíciou do inovácií sme viazaní k tomu, aby sme viedli našich zamestnancov k zlepšovaniu našich produktov.

Kľúčové fakty a čísla

Sme jednou z najväčších poisťovní pohľadávok, poskytovateľom zaisťovacích služieb a vymáhania pohľadávok s prítomnosťou na každom kontinente.

Key facts and figures SK 21 v2

Výročné správy

Výročná správa je kompletný prehľad výsledkov Atradius N.V. za jeden rok. Zahŕňa výsledky a stratégiu, ročnú účtovnú závierku a dodatočné finančné informácie.

Rating finančnej sily

Rating finančnej sily našej spoločnosti bol potvrdený ratingovou agentúrou A.M. Best na úrovni "A" (Excelentný) so stabilným výhľadom a agentúrou Moodys na úrovni "A2" so stabilným výhľadom.

História

V roku 2015 sme oslavovali 90. výročie, čo je kľúčový míľnik v našej histórii podporovania globálneho podnikania.

Keizersgracht Office History Teaser

Organizačná štruktúra

Operačná štruktúra našej nadnárodnej spoločnosti je organizovaná tak, aby bola čo najviac efektívna a aby zamedzovala regulačným zložitostiam, charakteristickým pre rôzne legislatívne rámce vo svete.

Kariéra v spoločnosti Atradius

Sme celosvetová spoločnosť a ako taká naberáme talenty po celom svete. Presadzujeme pozitívnu a rôznorodú pracovnú kultúru pre všetkých našich zamestnancov.