Publikácie

Global Economic Outlook - May 2017

Ekonomický výskum

 • Alžírsko,
 • Angola,
 • Všeobecný hospodársky

30 máj 2017

Economic Outlook

The first hint of spring is in the air leaving this Economic Outlook in a position of cautious optimism.

Obchodné odporúčania

Atradius pravidelne organizuje webináre o aktuálnej ekonomickej situácii na rôznych trhoch, ktoré sú nápomocné na zvyšovanie nášho povedomia na nových trhoch.

Prognóza výkonnosti priemyslu

Pozrite sa na stručný prehľad, ktorý hodnotí kreditné riziko a výkonnosť jednotlivých podnikov zo 14 hlavných priemyselných odvetví vo viac ako 30 krajinách sveta.

Industry Performance Forecast teaser image weather map

Filter

Podľa krajiny

Filtrovať podľa krajiny

Podľa sektora

Filtrovať podľa sektora

Podľa kľúčového slova

Filtrovať podľa kľúčového slova

  Market Monitor Construction Belgium 2018

  Trhový prieskum

  • Belgicko
  • Stavebníctvo

  13 feb 2018

  Improvements in business performance and credit risk seen in 2017 and the stable outlook for 2018 have led to a performance rating upgrade to “Fair”.

  Market Monitor Construction France 2018

  Trhový prieskum

  • Francúzsko
  • Stavebníctvo

  13 feb 2018

  The sector still suffers from fierce competition with prices and profitability at a low level, while major players keep putting pressure on subcontractors.

  Market Monitor Construction Italy 2018

  Trhový prieskum

  • Taliansko
  • Stavebníctvo

  13 feb 2018

  Tight lending conditions set by banks still hamper sector performance, exacerbating the fact that many construction businesses remain highly geared.

  Market Monitor Construction UK 2018

  Trhový prieskum

  • Spojené Kráľovstvo
  • Stavebníctvo

  13 feb 2018

  Brexit will undoubtedly impact on the construction market in the coming years, as the industry is very susceptible to shifts in investor confidence.

  Market Monitor Construction Romania 2018

  Trhový prieskum

  • Rumunsko
  • Stavebníctvo

  13 feb 2018

  Banks remain rather cautious in providing loans to the industry due to the large number of insolvencies and generally volatile market demand situation.

  Market Monitor Construction USA 2018

  Trhový prieskum

  • USA
  • Stavebníctvo

  13 feb 2018

  Construction expansion is set to continue, underpinned by robust economic growth, with building businesses profit margins expected to remain stable.

  Market Monitor Construction Spain 2018

  Trhový prieskum

  • Španielsko
  • Stavebníctvo

  13 feb 2018

  The profit and loss accounts of businesses active in energy-intensive segments (e.g. cement) are negatively affected by elevated electricity and gas costs.

  Market Monitor Construction Australia 2018

  Trhový prieskum

  • Austrália
  • Stavebníctvo

  13 feb 2018

  While mining-related activity could decline further the prospects for growth in other parts of engineering and non-residential construction are improving.

  Market Monitor Construction Mexico 2018

  Trhový prieskum

  • Mexiko
  • Stavebníctvo

  13 feb 2018

  The outlook for 2018 remains subdued and the already low profit margins of many construction businesses are expected to deteriorate further in H1 of 2018.

  Market Monitor Construction Hungary 2018

  Trhový prieskum

  • Maďarsko
  • Stavebníctvo

  13 feb 2018

  Payments take 60-120 days on average and the payment behaviour has been rather bad over the past two years, with a high level of protracted payments.

  Zrieknutie sa zodpovednosti

  Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.