Publikácie

Global Economic Outlook - May 2017

Ekonomický výskum

 • Alžírsko,
 • Angola,
 • Všeobecný hospodársky

30 máj 2017

Economic Outlook

The first hint of spring is in the air leaving this Economic Outlook in a position of cautious optimism.

Obchodné odporúčania

Atradius pravidelne organizuje webináre o aktuálnej ekonomickej situácii na rôznych trhoch, ktoré sú nápomocné na zvyšovanie nášho povedomia na nových trhoch.

Prognóza výkonnosti priemyslu

Pozrite sa na stručný prehľad, ktorý hodnotí kreditné riziko a výkonnosť jednotlivých podnikov zo 14 hlavných priemyselných odvetví vo viac ako 30 krajinách sveta.

Industry Performance Forecast teaser image weather map

Filter

Podľa krajiny

Filtrovať podľa krajiny

Podľa sektora

Filtrovať podľa sektora

Podľa kľúčového slova

Filtrovať podľa kľúčového slova

  Market Monitor Food United Kingdom 2017

  Trhový prieskum

  • Spojené Kráľovstvo
  • Gastro

  12 dec 2017

  Due tot the inability to absorb higher input costs and increased pressure on margins, both payment delays and insolvencies have increased in 2017.

  Market Monitor Food Brazil 2017

  Trhový prieskum

  • Brazília
  • Gastro

  12 dec 2017

  The outlook for the Brazilian food sector is benign, due to an ongoing economic rebound and robust demand from China as largest food export market.

  Market Monitor Food France 2017

  Trhový prieskum

  • Francúzsko
  • Gastro

  12 dec 2017

  Commodity price increases have added pressure on many food manufacturers, stuck between farmers demanding higher prices and powerful retail chains.

  Market Monitor Food Netherlands 2017

  Trhový prieskum

  • Holandsko
  • Gastro

  12 dec 2017

  Average payment duration in the food sector is 40 days, and the amount of payment delays and insolvencies remains low compared to other Dutch industries.

  Market Monitor Food Germany 2017

  Trhový prieskum

  • Nemecko
  • Gastro

  12 dec 2017

  As food processors and retailers demand longer payment terms from their suppliers, a wave of longer payment terms is being created along the supply chain.

  Market Monitor Food Italy 2017

  Trhový prieskum

  • Taliansko
  • Gastro

  12 dec 2017

  The outlook for food exports remains positive, with further demand growth from overseas expected, due to the strong reputation of “Made in Italy” food.

  Market Monitor Food Hungary 2017

  Trhový prieskum

  • Maďarsko
  • Gastro

  12 dec 2017

  Key challenges for food retailers are the increasingly competitive market environment and the very high wage pressure, which is diminishing profit margins.

  Market Monitor food Ireland 2017

  Trhový prieskum

  • Írsko
  • Gastro

  12 dec 2017

  A hard Brexit remains a major threat to the Irish food sector, despite ongoing efforts of food exporters to diversify shipments away from Britain.

  Market Monitor food Portugal 2017

  Trhový prieskum

  • Portugalsko
  • Gastro

  12 dec 2017

  The recent profit margin increase is expected to bottom out in the coming months due to a slowdown in inflation and increasing competition in food retail.

  Market Monitor food Spain 2017

  Trhový prieskum

  • Španielsko
  • Gastro

  12 dec 2017

  The average payment duration in the food industry is 60 days, and the number of payment delays remained low in 2017, with no increase expected in 2018.

  Zrieknutie sa zodpovednosti

  Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.