Publikácie

Global Economic Outlook - May 2015

Ekonomický výskum

 • Alžírsko,
 • Argentína,
 • Všeobecný hospodársky

17 máj 2015

Global economic growth remains tepid and weaker than expected. A ‘new normal’ of structurally lower growth rates in both advanced and emerging markets has become manifest.

Obchodné odporúčania

Atradius pravidelne organizuje webináre o aktuálnej ekonomickej situácii na rôznych trhoch, ktoré sú nápomocné na zvyšovanie nášho povedomia na nových trhoch.

Prognóza výkonnosti priemyslu

Pozrite sa na stručný prehľad, ktorý hodnotí kreditné riziko a výkonnosť jednotlivých podnikov zo 14 hlavných priemyselných odvetví vo viac ako 30 krajinách sveta.

Industry Performance Forecast teaser image weather map
Filter

Filter

Podľa krajiny

Filtrovať podľa krajiny

Podľa sektora

Filtrovať podľa sektora

Podľa kľúčového slova

Filtrovať podľa kľúčového slova

  Market Monitor Construction Belgium 2017

  Trhový prieskum

  • Belgicko
  • Stavebníctvo

  14 feb 2017

  Despite decreases the level of payment delays and insolvencies will remain high in 2017 as a full-scale rebound is not expected for the time being.

  Market Monitor Construction France 2017

  Trhový prieskum

  • Francúzsko
  • Stavebníctvo

  14 feb 2017

  The recovery of the construction sector has finally gained some momentum, but competition remains fierce, and prices and profitability are still low.

  Market Monitor Construction Germany 2017

  Trhový prieskum

  • Nemecko
  • Stavebníctvo

  14 feb 2017

  Despite continued growth during the last ten years and a benign outlook the level of building activity seen in the 1990s has not been reached again.

  Market Monitor Construction The Netherlands 2017

  Trhový prieskum

  • Holandsko
  • Stavebníctvo

  14 feb 2017

  The recovery of the Dutch construction sector continued in 2016, but there is still overcapacity in the market, and a consolidation has yet to take place.

  Market Monitor Construction UK 2017

  Trhový prieskum

  • Spojené Kráľovstvo
  • Stavebníctvo

  14 feb 2017

  Uncertainty in the British construction market is expected to increase in the coming years, especially as a ‘hard Brexit’ seems to be most probable.

  Market Monitor Construction Italy 2017

  Trhový prieskum

  • Taliansko
  • Stavebníctvo

  14 feb 2017

  Italian building cooperatives and smaller companies focused on domestic residential construction remain highly exposed to the risk of business failure.

  Market Monitor Construction US 2017

  Trhový prieskum

  • USA
  • Stavebníctvo

  14 feb 2017

  Future US construction growth could get an additional boost if, as announced, the new US administration invests heavily in infrastructure improvements.

  Market Monitor Construction Australia 2017

  Trhový prieskum

  • Austrália
  • Stavebníctvo

  14 feb 2017

  A modest recovery is forecast in the non-residential segment due to stronger private demand and activity picking up in the infrastructure building sector.

  Market Monitor Construction Saudi Arabia 2017

  Trhový prieskum

  • Saudská Arábia
  • Stavebníctvo

  14 feb 2017

  Due to the deterioration in demand competition has increased, as builders operate on lower margins in order to obtain the remaining available business.

  Market Monitor Construction Singapore 2017

  Trhový prieskum

  • Singapur
  • Stavebníctvo

  14 feb 2017

  Private building projects are expected to decrease due to less benign economic conditions and an increased supply completed housing projects and offices.

  Zrieknutie sa zodpovednosti

  Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.