Publikácie

Global Economic Outlook - May 2015

Ekonomický výskum

 • Alžírsko,
 • Argentína,
 • Všeobecný hospodársky

17 máj 2015

Global economic growth remains tepid and weaker than expected. A ‘new normal’ of structurally lower growth rates in both advanced and emerging markets has become manifest.

Obchodné odporúčania

Atradius pravidelne organizuje webináre o aktuálnej ekonomickej situácii na rôznych trhoch, ktoré sú nápomocné na zvyšovanie nášho povedomia na nových trhoch.

Prognóza výkonnosti priemyslu

Pozrite sa na stručný prehľad, ktorý hodnotí kreditné riziko a výkonnosť jednotlivých podnikov zo 14 hlavných priemyselných odvetví vo viac ako 30 krajinách sveta.

Filter

Podľa krajiny

Filtrovať podľa krajiny

Podľa sektora

Filtrovať podľa sektora

Podľa kľúčového slova

Filtrovať podľa kľúčového slova

The most promising markets of 2017

Ekonomický výskum

 • Bulgaria,
 • Čile,
 • Všeobecný hospodársky

12 jan 2017

Atradius picks the top most promising markets for business opportunities in 2017 due to previous strong performances and expected improvement in 2017.

US developments put emerging markets on alert

Ekonomický výskum

 • Alžírsko,
 • Angola,
 • Všeobecný hospodársky

15 dec 2016

Developments in the US related to the election of Donald Trump and its expected effect on the US monetary policy path and international trade introduce significant uncertainty for EMEs in 2017.

Market Monitor Food Belgium 2016

Trhový prieskum

 • Belgicko
 • Gastro

02 dec 2016

The demand situation is benign, but food businesses continue to suffer from margin pressure due to high labour and energy costs and stiff competition.

Market Monitor Food Germany 2016

Trhový prieskum

 • Nemecko
 • Gastro

02 dec 2016

While German food exports continue to increase, domestic market conditions have become increasingly difficult. Overcapacity is an issue in some segments.

Market Monitor Food Netherlands 2016

Trhový prieskum

 • Holandsko
 • Gastro

02 dec 2016

Smaller food retailer and wholesalers margins remain under pressure and are expected to lose further market share, while customer behaviour is changing.

Market Monitor Food USA 2016

Trhový prieskum

 • USA
 • Gastro

02 dec 2016

The current trend of merger and acquisition towards a subsequent consolidation in the US food market is expected to accelerate in the coming years.

Market Monitor Food France 2016

Trhový prieskum

 • Francúzsko
 • Gastro

02 dec 2016

Exports are of major importance for the French food sector (especially for the beverages segment), positively contributing to the French trade balance.

Market Monitor Food Ireland 2016

Trhový prieskum

 • Írsko
 • Gastro

02 dec 2016

Sector risks have increased after the Brexit decision, and exporters to the UK have already suffered shrinking margins due to currency volatility.

Market Monitor Food Poland 2016

Trhový prieskum

 • Poľsko
 • Gastro

02 dec 2016

Business failures in the Polish food retail segment have increased in 2016, as mainly smaller players suffer from fierce competition and low margins.

Market Monitor Food Denmark 2016

Trhový prieskum

 • Dánsko
 • Gastro

02 dec 2016

Large food businesses are active globally and performing well, while smaller producers and wholesalers generally face tough competition and low margins.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.