Publikácie

Global Economic Outlook - May 2015

Ekonomický výskum

 • Alžírsko,
 • Argentína,
 • Všeobecný hospodársky

17 máj 2015

Global economic growth remains tepid and weaker than expected. A ‘new normal’ of structurally lower growth rates in both advanced and emerging markets has become manifest.

Obchodné odporúčania

Atradius pravidelne organizuje webináre o aktuálnej ekonomickej situácii na rôznych trhoch, ktoré sú nápomocné na zvyšovanie nášho povedomia na nových trhoch.

Prognóza výkonnosti priemyslu

Pozrite sa na stručný prehľad, ktorý hodnotí kreditné riziko a výkonnosť jednotlivých podnikov zo 14 hlavných priemyselných odvetví vo viac ako 30 krajinách sveta.

Industry Performance Forecast teaser image weather map

Filter

Podľa krajiny

Filtrovať podľa krajiny

Podľa sektora

Filtrovať podľa sektora

Podľa kľúčového slova

Filtrovať podľa kľúčového slova

  Brexit: one year later - June 2017

  Ekonomický výskum

  • Rakúsko,
  • Belgicko,
  • Všeobecný hospodársky

  09 jún 2017

  One year after the UK vote to leave the EU, cracks are beginning to show in the economy. This Atradius report offers an update on the current situation and insolvency outlook.

  Market Monitor ICT China 2017

  Trhový prieskum

  • Čína
  • Elektronika / ICT

  06 jún 2017

  ICT sales growth is slowing down, and in some segments requests to prolong payment terms and overdue payments have increased since the end of 2015.

  Market Monitor ICT India 2017

  Trhový prieskum

  • India
  • Elektronika / ICT

  06 jún 2017

  Despite robust growth rates, pricing pressure and cheap imports are key challenges in the domestic ICT market, especially for smaller IT distributors.

  Market Monitor ICT United Kingdom 2017

  Trhový prieskum

  • Spojené Kráľovstvo
  • Elektronika / ICT

  06 jún 2017

  ICT growth is expected to slow down in 2017 as increased economic uncertainty is affecting household consumption growth and business investments.

  Market Monitor ICT USA 2017

  Trhový prieskum

  • USA
  • Elektronika / ICT

  06 jún 2017

  It still remains to be seen to what extent the Trump administration´s policies will impact the US market for information and communication technology.

  Market Monitor ICT France 2017

  Trhový prieskum

  • Francúzsko
  • Elektronika / ICT

  06 jún 2017

  Despite overall growth, many French ICT companies face structurally low margins, price pressure and an on-going consolidation process in the market.

  Market Monitor ICT Italy 2017

  Trhový prieskum

  • Taliansko
  • Elektronika / ICT

  06 jún 2017

  Due to limited organic growth opportunities and the on-going economic uncertainty, market players strive to expand through acquisitions and specialisation.

  Market Monitor ICT Germany 2017

  Trhový prieskum

  • Nemecko
  • Elektronika / ICT

  06 jún 2017

  Despite continued sales growth, most German ICT businesses operate on very tight margins due to fierce competition and price erosion in most subsectors.

  Market Monitor ICT Japan 2017

  Trhový prieskum

  • Japonsko
  • Elektronika / ICT

  06 jún 2017

  On average, payments in the ICT sector take between 30 and 90 days. Business culture promotes prompt payment, and therefore the number of delays is low.

  Market Monitor ICT South Korea 2017

  Trhový prieskum

  • Južná Kórea
  • Elektronika / ICT

  06 jún 2017

  Payment behaviour in the South Korean ICT sector has been good over the past two years, and the number of payment delays and insolvencies is low.

  Zrieknutie sa zodpovednosti

  Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.