Market Monitor - Chemicals - Saudi Arabia 2016

Trhový prieskum

  • Saudská Arábia
  • Chemikálie / Farmácia

21 júl 2016

Non-payments and business failures have increased, and are expected to rise further in the coming months. Many businesses suffer from decreasing margins.

  • The Saudi Arabian chemicals industry relies on the tremendous amounts of hydrocarbons in the country, including gases and liquids associated with crude oil and methane production. In addition to the substantial reserves of cheaply extractable feedstock, the sector also benefits from a supportive government economic policy. Saudi Arabia could become the second largest ethylene producer in the world (after the US) by 2020.
  • The long-term outlook for the chemicals sector is benign, as the industry is confident of growing exports, despite the increasing use of shale gas as a feedstock for US petrochemicals production.
  • However, the industry is currently affected by a slowdown in the country´s economic performance due to low oil prices, which has led to lower investments and decreased public spending. This will lead to a slow chemicals growth rate in 2016, together with squeezed cash flow in the market and increased global competition. Increased self-sufficiency in China and India at a time of slower global consumption growth will put downward pressure on prices in 2016.
  • Until last year the payment experience in the chemicals sector has been good. However, given the current economic difficulties in Saudi Arabia, non-payments and business failures have increased, and are expected to rise further in the coming months. Many businesses suffer from tight liquidity and decreasing margins. Therefore, we maintain a cautious and prudent underwriting approach to the chemicals sector for the time being.

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.